colorscheme:
yellow
violet
bw
Prihlásenie:
Login: Heslo:

Problem statement: zenit14kke

E: Pĺžia symetria
20 bodov Časový limit: 100 ms

Pĺže po daždi obľubujú loziť po nízkych vetvách stromov. Niekedy sú rozlezené po celom papeku. Hroch Karol zobral vetvu a pozerá sa na pĺže ako na body na priamke. Pri tomto pohľade mu napadla vcelku prirodzená otázka: existuje taký bod, že sú postavenia pĺžov podľa neho symetrické? Pomôžte Karolovi uspokojiť jeho zvedavosť.

Na vetve je \(N\) pĺžov. Pozíciu každého určíme vzdialenosťou od hrubšieho konca vetvy. Pre jednoduchosť to bude celé číslo v centimetroch. Nejaký (nie nutne celočíselný) bod papeka \(x\) je stred symetrie, ak pre každého plža platí, že existuje pĺž v rovnakej vzdialenosti od \(x\) z opačnej strany papeka. Pĺž sa môže nachádzať aj presne v strede symetrie. Potom samozrejme netreba žiadneho iného pĺža na zabezpečenie symetrickosti.

Na prvom riadku vstupu je počet pĺžov \(N\), ktorý je celý, kladný a nepresahuje 500. Na druhom riadku vstupu je \(N\) medzerami oddelených nezáporných celých čísel, ktoré nepresahujú miliardu. Tieto čísla sú všetky rôzne a nemusia byť utriedené. Ak existuje stred symetrie, vypíšte ANO. V opačnom prípade vypíšte NIE.

Príklady

Input:

4
1 10 5 14

Output:

ANO

Stred symetrie je v bode 7.5.

Input:

3
5 6 8

Output:

NIE

Input:

1
47

Output:

ANO

(C) MišoF, Zemčo. 2007 - 2013