colorscheme:
yellow
violet
bw
Prihlásenie:
Login: Heslo:

Problem statement: zenit14kkc

C: Obchod na korze
15 bodov Časový limit: 100 ms

Po tom, ako sa zvieratká usadili v džungli, vznikla z ich dočasných príbytkov pomerne pekná usadlosť. A keďže ku každej správnej obci patrí aj obchod, rozhodli sa zriadiť si jeden.

Osada pozostáva z hlavnej ulice, na ktorej sú umiestnené domčeky. Umiestnenie každého môžeme popísať vzdialenosťou od začiatku ulice. Každé zvieratko bude do obchodu chodiť každý deň práve raz. Pomôžte zvieratkám a vyberte miesto pre obchod tak, aby sa nachodili čo najmenej.

Na prvom riadku vstupu je počet domčekov \(N\). Platí \(2 \leq N \leq 100\). Na ďalšom riadku je \(N\) medzerou oddelených celých čísel: umiestnení domčekov v osade. Tieto čísla sú nezáporné, nepresahujú 1,000,000 a sú rôzne. Môžete predpokladať, že tieto čísla sú utriedené od najmenšieho po najväčšie.

Pre pozíciu obchodu môžeme spočítať priemer vzdialeností z príbytkov zvieratiek. Na výstup vypíšte jedno celé číslo: pozíciu obchodu s najmenšou možnou priemernou vzdialenosťou spomedzi všetkých celočíselných pozícií. Ak by existovalo viac rovnako dobrých možností, vypíšte ľubovoľnú. Obchod môže byť zriadený aj na mieste, kde už stojí nejaký domček.

Príklady

Input:

3
1 5 10

Output:

5

Input:

4
2 7 17 26

Output:

11

(C) MišoF, Zemčo. 2007 - 2013