colorscheme:
yellow
violet
bw
Prihlásenie:
Login: Heslo:

Problem statement: zenit14kkb

B: Inteligencia skupiny
15 bodov Časový limit: 100 ms

Inteligencia zvierat je už dlhé roky predmetom pozornosti nielen ľudského výskumu, ale aj zvierat samotných. Keď sa ju naučili merať, pustili sa do zložitejšieho problému: vyhodnotiť inteligenciu skupiny.

Niektoré teórie hovoria, že inteligencia skupiny je minimum z inteligencií jej jednotlivých členov deleno počtom členov v skupine. Zvieratká chcú experimentovať s touto definíciou. Hodil by sa im preto vyhodnocovač tejto miery. Pre zvieratká je pohodlné pracovať s celými číslami. Preto aj inteligencia jednotlivcov a skupiny budú v tejto úlohe len celé čísla. Ak by mala inteligencia skupiny podľa uvedeného vzorca vyjsť necelá, hodnota sa zaokrúhli nadol. Inými slovami, používame celočíselné delenie.

Na prvom riadku vstupu je prirodzené číslo \(N\) – veľkosť skupiny. \(N\) je kladné a nepresahuje 100. Na druhom riadku vstupu je \(N\) medzerou oddelených prirodzených čísel. Tieto hodnoty sú kladné a nepresahujú 1,000. Na výstup vypíšte jediné číslo: inteligenciu skupiny podľa vzorca vyššie.

Príklady

Input:

3
110 112 110

Output:

36

Input:

4
98 97 45 95 

Output:

11

Input:

1
1

Output:

1

(C) MišoF, Zemčo. 2007 - 2013