colorscheme:
yellow
violet
bw
Prihlásenie:
Login: Heslo:

Problem statement: zenit14kka

A: Typomaker tribute
10 bodov Časový limit: 100 ms

Predtým, ako sa vrhneme na dobrodružstvá zvieratiek na slobode, zabudnime na chvíľu na tento príbeh a úsmevnú realitu nášho každodenného bytia. Namiesto toho venujme myšlienku tým menej šťastným z nás programátorov. Zotrvajme v solidarite a pochopení s tými, ktorým osud nepraje tak ako nám. Zároveň tým poprosíme Najvyššiu Programátorskú Bytosť o jej priazeň. Nech aj naďalej chráni naše riešenia a dozerá na naše údery do klávesnice.

Táto úloha je venovaná chronickým typomakerom (po slovensky preklepávačom?). Máme na mysli ľudí, ktorí napíšu celý program správne, ale na konci namiesto Impossible vypíšu napríklad Impissible. Takáto chyba sa odhalí zásadne až po súťaži, prípadne po výsmechu organizátora, ak je ten fyzicky alebo elektronicky prítomný.

Na vstupe je jeden reťazec malých a veľkých písmen anglickej abecedy. Tento reťazec vznikol zo slova Impossible alebo Possible jedným zo spôsobov:

  • niektoré písmenko bolo vynechané,
  • niektoré písmenko bolo pridané,
  • niektoré písmenko bolo vymenené za niektoré iné.

Môžete predpokladať, že nastala práve jedna takáto chyba. Na výstup vypíšte buď Impossible alebo Possible podľa pôvodného zámeru chudáka programátora. Text je case sensitive: malé a veľké písmenká sú rôzne znaky. Z tohto vyplýva, že odpoveď je vždy jednoznačná. Ostré vstupy budú pogrupované, takže body dostanú len správne programy (ak nerozumieš, viď záložku Pomoc).

Nota bene: Ak máte k dispozícii elektronické zadania, dobrou stratégiou je výpisové hlášky kopírovať a vkladať do programu.

Príklady

Input:

PosSible

Output:

Possible

Input:

Ipossible

Output:

Impossible

Ak by bol zámer vypísať Possible, stali by sa až dve chyby: písmeno I navyše a malé p namiesto veľkého.


(C) MišoF, Zemčo. 2007 - 2013