colorscheme:
yellow
violet
bw
Prihlásenie:
Login: Heslo:

Problem statement: zenit13kkc

C: Delenie spoločnosti
20 bodov Časový limit: 100 msS ruskou delegáciou našiel Maroško veľa tém na rozhovor. Najviac priestoru dostala debata o otázkach, ktoré rozdeľujú spoločnosť. V centre záujmu sa ocitli hlavne témy, ktoré majú obe krajiny spoločné. No a prečo by sme sa venovali nepodstatným veciam? Poďme diskutovať o najväčšej z týchto tém!

Spoločnostiam aj témam priradíme prirodzené čísla. Slovenskej spoločnosti zodpovedá číslo A, ruskej číslo B. Hovoríme, že téma s číslom x rozdeľuje spoločnosť s číslom S, ak x delí S bez zvyšku.

Ruská strana navrhla diskusiu na tému x. Predtým, ako sa slovenská strana pustí do debaty by si rada overila, či je táto téma naozaj najväčšia spomedzi tých, ktoré rozdeľujú obidve spoločnosti. Napíšte jej preto program, ktorý načíta čísla A, B a x a vypíše ano alebo nie. Všetky tri čísla sa nachádzajú na jedinom riadku vstupu. Môžete predpokladať, že sú celé, kladné a nepresahujú 10,000.

> Príklady:

vstup
24 40 4 
výstup

nie

Téma 4 rozdeľuje obe spoločnosti, ale nie je najväčšia (tou je téma 8).
vstup
8 5 2 
výstup

nie 
Téma 2 nedelí ruskú spoločnosť (reprezentovanú hodnotou 5).
vstup
48 30 6 
výstup

ano

Téma 6 delí obe spoločnosti a žiadna väčšia nie.


(C) MišoF, Zemčo. 2007 - 2013