colorscheme:
yellow
violet
bw
Prihlásenie:
Login: Heslo:

Problem statement: zenit17kkj

Jagavé Zenity

Počet bodov: 40, časový limit: 900ms

Zenit je na Slovensku dlhšie ako Internet. V prvých ročníkoch, keď ešte nebol Internet a programy sa netestovali automaticky, musel byť výstup na obrazovke pekne naformátovaný a čitateľný. Táto úloha nám pomôže vžiť sa do situácie súťažiacich z týchto ročníkov Zenitu.

Na vstupe dostanete reťazec dĺžky aspoň \(1\) a najviac \(1000\), pozostávajúci z malých písmen anglickej abecedy. Zistite, koľkými rôznymi spôsobmi sa dá zvýrazniť 5 písmen, ktoré prečítame ako “zenit”, a svoju odpoveď vypíšte slovom, bez diakritiky – teda namiesto “21” vypíšte “dvadsatjeden”.

Vstup a výstup

Na prvom riadku vstupu je jedno kladné celé číslo \(t \leq 100\): počet reťazcov, ktoré chceme vyššie uvedeným spôsobom spracovať. V nasledujúcich \(t\) riadkoch dostanete tieto reťazce (každý v samostatnom riadku).

Na \(i\)-ty riadok výstupu vypíšte vašu odpoveď pre \(i\)-ty reťazec na vstupe.

Gramatické pravidlá

Pravidlá slovenského pravopisu, kapitola IV.:

Dovedna sa píšu číslovky v základnom tvare, napr. pätnásť, dvadsaťsedem, stojeden, sedem, stodvadsať, tisícpäť, sedemtisícdesať.

Číslovky označujúce stovky a tisícky sa píšu spolu, napr. dvesto, sedemsto, tritisíc, dvadsaťsedemtisíc, stoosemdesiatdvatisíc.

Číslovky označujúce milióny, miliardy, bilióny sa píšu oddelene, napr. štyri milióny, päť miliónov, tri miliardy, sedem biliónov.

Príklad

Input:

4
zenitrazdva
zzeenit
zezenit
znqztzeeenhnniiifttt

Output:

jeden
styri
tri
dvestostyridsattri

V druhom reťazci sú možnosti takéto: zzeenit, zzeenit, zzeenit, zzeenit


(C) MišoF, Zemčo. 2007 - 2013