colorscheme:
yellow
violet
bw
Prihlásenie:
Login: Heslo:

Problem statement: zenit17kkd

Dal by som si čaj…

Počet bodov: 15, časový limit: 500ms

…Pomyslel si Samo, a vyrazil do miestnej čajovne.

Ešte predtým, ako mu obsluhujúca slečna dala do ruky nápojový lístok, sa ho milo spýtala: “Aký je váš obľúbený čaj?”.

“Zelený.” Odpovedal Samo bez rozmyslu.

“A aký zelený?” spýtala sa slečna, otvárajúc nápojový lístok na sekciu zelených čajov. “Tento tu je novinka – je to Japonský čaj, ale má charakterovo bližšie k Čínskym.”.

No to si Samo zavaril. Nemôže predsa pripustiť, že nemá ani potuchy o čajoch.

“Super, ten je už dlhé roky môj obľúbený.” sebaisto skonštatoval Samo.

“Takže ten? Tak vám ho prinesiem o pol hodinu. Isto viete, že tento čaj treba zalievať štyrikrát, aby získal správnu arómu.” s úsmevom odpovedala slečna.

“Viete čo, možno práve tentokrát si spravím výnimku.” sebaisto zmenil názor Samo. Toľko času nemá, rád by vypil čaj čo najrýchlejšie a išiel domov. “Podali by ste mi, prosím, ten lístok?”.

V nápojovom lístku sa Samo dočítal toto:

Postup na prípravu a vypitie každého z čajov je nasledovný:

  1. Zohrejeme potrebné množstvo vody v rýchlovarnej kanvici na požadovanú teplotu. Voda má najprv teplotu 23 stupňov, pričom kanvici trvá tri sekundy aby ohriala sto mililitrov vody o jeden stupeň.

  2. Čaj niekoľkokrát zalejeme, vždy rovnakým množstvom vody, a po každom zaliatí chvíľku počkáme. Pijeme len čaj získaný z posledného zálevu.

  3. Získaný čaj nalejeme do termosky. V termoske čaj nechladne.

  4. Nalejeme si z termosky hrnček čaju. Hrnček má objem \(247\) mililitrov, pričom ho vždy dolejeme doplna. Ak už nám ostáva menej čaju, nalejeme všetok.

  5. Počkáme, kým sa čaj schladí na správnu teplotu.

  6. Vypijeme hrnček čaju.

  7. Ak nám už neostal žiaden čaj, sme hotoví. Inak si nalejeme ďalší hrnček.

Našťastie pre každý zelený čaj bolo uvedené všetko potrebné, aby si Samo vybral čaj, ktorý dokáže od zakúpenia dopiť najrýchlejšie. Aby si však naďalej udržal výzor čajového znalca, ak bude mať viac optimálnych čajov na výber, vyberie si ten s najkrkolomnejším názvom.

Túto historku vám Samo vyzradil zo spánku. Zo zvedavosti ste si zohnali kópiu nápojového lístka z čajovne a zaujíma vás, aký čaj si Samo nakoniec objednal.

Vstup a výstup

V prvom riadku je číslo \(1 \leq n \leq 1\,000\) – počet zelených čajov, ktoré má Samo na výber. Nasleduje \(n\) popisov prípravy čaju, teda na jednom riadku v tomto poradí \(nazov\, v\, t\, z\, s\, c\, k\, p\), kde:

\(nazov\) je názov čaju – neprázdny reťazec malých písmen anglickej abecedy, dlhý najviac desať znakov.

\(200 \leq v \leq 1\,000\) je množstvo vody (v mililitroch) potrebného na jeho prípravu. \(v\) je násobkom 100.

\(75 \leq t \leq 100\) je teplota, na ktorú sa musí voda zohriať.

\(1 \leq z \leq 5\) je počet zálevov, ktoré sa postupne musia vykonať. \(z\) delí \(v\).

\(47 \leq s \leq 400\) je počet sekúnd pre každý zálev.

\(40 \leq c \leq t\) je teplota, pri ktorej sa čaj má začať piť.

\(1 \leq k \leq 10\) je konštanta chladnutia čaju – za každý mililiter v hrnčeku bude čaj chladnúť jeden stupeň o \(k\) sekúnd dlhšie.

\(1 \leq p \leq 250\) je ideálna rýchlosť pitia v mililitroch za sekundu na maximálne vychutnanie čaju. Samo teda pije z hrnčeka najviac \(p\) mililitrov každú sekundu. Ak už je v hrnčeku menej ako \(p\) mililitrov ale ešte nie je prázdny, aj tak musí Samo piť celú sekundu.

Nájdite čaj, ktorý Samo dokáže od momentu zakúpenia dopiť najrýchlejšie. Vypíšte jeho názov a počet sekúnd, ktorý je na to potrebný. Ak má na výber viacero optimálnych čajov, Samo uprednostní ten s dlhším názvom. Ak je viacero optimálnych čajov s rovnakou dĺžkou názvu, vyberie si prvý z nich v nápojovom lístku.

 Príklad

Input:

2
sencha 400 85 5 50 60 3 47
genmaicha 600 81 3 90 71 2 120

Output:

genmaicha 5316

Na zohriate vody potrebujeme 1,044 sekúnd. Potom budeme 270 sekúnd zalievať, čím získame 200ml čaju. Ten si všetok nalejeme do hrnčeka, kde nám bude 4,000 sekúnd chladnúť. Nakoniec ho za dve sekundy Samo vypije. Na sencha čaj by sa Samo načakal až 6,996 sekúnd.


(C) MišoF, Zemčo. 2007 - 2013