colorscheme:
yellow
violet
bw
Prihlásenie:
Login: Heslo:

Problem statement: zenit15kkh

Hojný a štedrý Mikuláš

Počet bodov: 30, časový limit: 1500ms

Istý učiteľ informatiky rád rozdával svojim žiakom veci. Veľkú časť z toho tvorilo jedlo: rožky, čokoláda a dakedy aj vianočné oplátky. Keď sa minule pozeral do kalendára, zistil, že sa pomaly blíži December a s ním aj sviatky. Na robenie oplátok je však ešte priskoro a tak sa obrátil na iný sviatok - Sv. Mikuláša.

Tak sa rozhodol, že každému spomedzi svojich najlepších žiakov dá po páre ponožiek, pretože jedna je predsa málo. Vytiahol teda svoju zásobu nových ponožiek, ale, ako sa už stáva, niektoré ponožky sa mu stratili, a naopak, našiel ponožky, o ktorých ani nevedel, že ich mal. Teraz by rád vedel, koľko párov ponožiek vlastne má.

Úloha

Ponožky vyzerajú ako reťazce zložené zo znakov pqbdo. Dve ponožky tvoria pár, ak sú zrkadlovo súmerné, napríklad p s q, d s b, a dop s qob. Úlohou je zistiť, koľko najviac párov ponožiek sa dá vytvoriť z kopy.

Vstup a výstup

Na prvom riadku vstupu je číslo \(n\) (\(1 \leq n \leq 200\, 000\)), za ním nasleduje \(n\) riadkov, každý obsahujúci jeden reťazec dĺžky maximálne \(10\), reprezentujúci jednu ponožku. Na výstupe má byť jedno čislo - počet párov, ktoré sa dajú vyrobiť.

Pozor, vstup môže byť pomerne veľký, na testovači je ešte jeden veľký vzorový vstup, ktorý slúži na otestovanie rýchlosti vášho programu.

Príklady

Input:

7
op
pop
bob
qo
bqb
qo
qo

Output:

1

Symetrické sú iba ponožky qo a op, z nich ale vieme spraviť iba jeden pár.

Input:

6
dob
b
qoo
qd
bbo
dob

Output:

1

(C) MišoF, Zemčo. 2007 - 2013