colorscheme:
yellow
violet
bw
Prihlásenie:
Login: Heslo:

Problem statement: zenit15kkf

Tic-Tac-Palec

Počet bodov: 25, časový limit: 300ms

Zase je raz streda ráno a Kubo s Máriom sedia na prednáške z matematickej logiky. Profesor na celú tabuľu dokazuje, že z výroku vyplýva dvojitá negácia výroku a spomenutým úbožiakom pomaly klesajú hlavy na lavicu. Odrazu však Kubo dostane spásonosný nápad: zahrá si s Máriom piškvorky! Vytiahli teda štvorčekový papier a začali hrať. Po niekoľkých partičkách však predsa len podľahli uspávajúcemu hlasu docenta. Prednáška skončila, Kubo s Máriom sa zobudili, ale ani jeden z nich si nepamätá, koľko hier vyhral. O chvíľku im však začína cvičenie z databáz, a tak by boli radi, ak by to niekto mohol zistiť namiesto nich. Čo tak vy?

Zadanie

Vašou úlohou je určiť, ktorý hráč vyhral partičku piškvoriek. Za výherný ťah považujeme postupnosť piatich krúžkov alebo krížikov za sebou (v riadku, stĺpci alebo diagonálne). Môžete predpokladať, že nikdy nenastala situácia, kedy obaja hráči dosiahli víťazný ťah. K dispozícii budete mať popis papiera, na ktorom Kubo s Máriom hrali.

Vstup a výstup

Na prvom riadku vstupu dostanete celé čisla \(r\) a \(c\) (1 <= \(r\),\(c\) <= 100). Nasleduje \(r\) riadkov vstupu, každý riadok má presne \(c\) znakov, pričom znak je buď . (prázdne políčko) O (Kubovo políčko) alebo X (Máriovo políčko).

Vypíšte jednoriadkový reťazec určujúci, kto v danej partii piškvoriek vyhral. Ak vyhral Kubo, vypíšte Kubo je bozi!, ak Mário, vypíšte JezisMario! a pokiaľ nevyhral ani jeden, vypíšte Chrrr.

Príklady

Input:

5 6
.OOOX.
XXXXX.
OOOXO.
.XOOX.
..O.X.

Output:

JezisMario!

Input:

7 7
....XO.
.O..OOX
..XOX..
.XOXX..
.OXXX..
XO..OO.
.......

Output:

Kubo je bozi!

Input:

7 6
.XOX..
.OXOO.
OXXXXO
..OXOX
..XXO.
.OXO..
..O...

Output:

Chrrr

(C) MišoF, Zemčo. 2007 - 2013