colorscheme:
yellow
violet
bw
Prihlásenie:
Login: Heslo:

Problem statement: zenit13ckg

G: Supaplex
25 bodov Časový limit: 100 ms


V hre Supaplex z roku 1991 sa prostredníctvom červenej guličky Murphyho dostávame do útrob počítača. Úlohou hráča je spapať čo najviac pestrofarebných mašličiek nazývaných infotróny.

Prechádzajúc zákutiami súborového systému sa Murphy stretol so zaujímavou úlohou. Nech máme v adresári počítača N súborov. Tieto súbory vznikli automatickým procesom a ich názvy sú 1.fil, 2.fil, 3.fil, 4.fil... Pri pozeraní obsahu disku sa ale súbory nezobrazujú v tomto poradí. Namiesto toho sa zobrazujú lexikograficky usporiadané podľa mena.

S lexikografickým usporiadavaním sa väčšinou stretávame pri slovách. Pri porovnaní dvoch slov postupujeme od začiatku a hľadáme prvé písmeno, v ktorom sa slová líšia. V prípade, že také písmeno neexistuje, potom je v usporiadaní skôr to slovo, ktoré je kratšie. Napríklad slovo sustaky je pred slovom svet, ktoré je skôr ako slovo sveter.

Počítač sa pri zobrazovaní obsahu adresára správa k cifrám ako k písmenám, pričom '0' je prvá a '9' je posledná. Nulou zjavne žiadny súbor nezačína. Najskôr teda idú všetky súbory, ktorých názov začína na 1, za nimi nasledujú všetky súbory, ktorých názov začína na 2, atď. Súbory, ktoré začínajú na 1 sú usporiadané tak, že najprv ide špeciálny prípad 1.fil a po ňom idú súbory, ktorých druhý symbol je 0, potom tie, ktorých druhý symbol je 1,... Ak máme napríklad 200 súborov, potom je ich usporiadanie 1.fil, 10.fil, 100.fil, 101.fil, 102.fil, ..., 109.fil, 11.fil, 110.fil, 111.fil,..., 199.fil, 2.fil, 20.fil, 200.fil, 21.fil, ... 98.fil, 99.fil. Napíšte program, ktorý prečíta N a K a vypíše K-ty súbor v tomto usporiadaní.

Na jedinom riadku vstupu sú dve čísla N a K, kde 1 ≤ N ≤ 1,000,000,000 a 1 ≤ K ≤ 1,000. Môžete navyše predpokladať, že K nie je väčšie ako N. Na jediný riadok výstupu vypíšte meno K-teho súboru v lexikografickom usporiadaní.

> Príklady:

vstup
10 2 
výstup
10.fil 

vstup
9 2 
výstup
2.fil 

vstup
200 17 
výstup
113.fil 

vstup
1000000000 1000 
výstup
100000893.fil 
(C) MišoF, Zemčo. 2007 - 2013