colorscheme:
yellow
violet
bw
Prihlásenie:
Login: Heslo:

Problem statement: zenit13cke

E: Ducktales
25 bodov Časový limit: 200 msHui, Dui a Lui2 sa spolu so strýkom Držgrošom chystajú za ďalším pokladom. Keďže Gyro ešte nevynašiel teleport, musia sa spoľahnúť na overené technológie a presunúť sa na druhý koniec sveta lietadlom. Tryskáč McKáč zvolil trasu a všetko je pripravené na odlet.

Čo by to bola za hru, keby sa na trase nenachádzalo množstvo nástrah? Medzi ne sa zaraďujú napríklad vysoké hory, poletujúce nákovy, ohňostroje, balóny, veľryby, oblaky, mimozemšťania alebo vysielacie stĺpy. Je vôbec možné touto spleťou zlomyseľostí preletieť? Keďže trás bude ešte v priebehu hry neúrekom, zišiel by sa program, ktorý prečíta situáciu a zhodnotí ju.

Hui, Dui a Lui si spomenuli, že ich bratranec Bui je dobrý programátor. Ten je ale momentálne zaneprázdnený a tak im musíte pomôcť vy.

Nástrahy na trase zjednodušene delíme do dvoch kategórií: tie, ktoré spôsobujú, že nemôžeme letieť príliš nízko (napríklad veľryba vypľúvajúca vodu) a tie, ktoré spôsobujú, že nemôžeme letieť príliš vysoko (napríklad oblaky). Vieme, v ktorých úsekoch trasy sa nachádza aká nástraha. Existuje pre každé miesto trasy výška, ktorá je na prelet vhodná? Táto výška nemusí byť na celej trase rovnaká. Lietadlo je schopné letieť kolmo hore aj kolmo dole3. Preto môžete predpokladať, že v jednom bode vieme ľubovoľne zmeniť letovú výšku.

Na prvom riadku vstupu sú dve čísla: dĺžka trasy v kilometroch S (5 ≤ S ≤ 1000) a počet nástrah, ktoré nás na trase čakajú N (0 ≤ N ≤ 1000). Na nasledujúcich N riadkoch sa nachádzajú popisy nástrah. Popis nástrahy i je formátu zi ki vi, kde zi a ki označujú začiatok a koniec úseku pôsobenia tejto nástrahy (0 ≤ zi < ki ≤ S) a vi je číslo nasledované znakom + alebo -. Ak je tento znak +, znamená to, že na danom úseku musíme letieť aspoň vo výške vi. Ak je tento znak -, potom to znamená, že na danom úseku musíme letieť vo výške najviac vi. Výškové obmedzenie je prirodzené číslo medzi 1 a 1000.

Nástrahy nepôsobia v bodoch, v ktorých začínajú a končia. Ak máme napríklad dvojicu nástrah 10 20 200+ a 20 30 100-, potom stíhame v bode 20 zmeniť letovú výšku a preletieť. Slová aspoň a najviac v predošlom odstavci hovoria, že hraničná hodnota je povolená.

Na výstup vypíšte preleti alebo nepreleti podľa toho, či je prelet možný. Vďaka grupovaniu vstupov sa neoplatí odovzdávať program, ktorý zakaždým vypisuje rovnakú odpoveď a príliš veľké šance nemá ani program, ktorý odpoveď tipuje náhodne.

> Príklady:

vstup
616 2
1 100 500+
50 150 55- 
výstup
nepreleti 

V úseku medzi 50 až 100 musíme letieť aspoň vo výške 500, ale zároveň najviac vo výške 55, čo nie je možné.
vstup
400 3
100 200 500+
250 350 400+
200 300 400- 
výstup
preleti 

vstup
100 3
5 10 400+
11 55 300-
8 15 500+ 
výstup
nepreleti 
(C) MišoF, Zemčo. 2007 - 2013