colorscheme:
yellow
violet
bw
Prihlásenie:
Login: Heslo:

Problem statement: zenit16ckk

Keč dem ól

Počet bodov: 15, časový limit: 1000ms

V poslednej dobe sa stala populárnou hra, kde chodíte po svete a zbierate rôzne monštrá a príšery do svojho telefónu. Aj Matúš podľahol tejto mánii (Pokémánii?) a chytil už skoro všetkých! To je ten problém, že iba skoro. Chcel by sa ale pochváliť svojim kamarátom; rád by im poslal obrázok nejakej časti svojho zoznamu príšer, a to tak, že na tomto úseku budú všetky príšery chytené. Nech ale hľadá, koľko chce, nevie spraviť taký obrázok, že by tam boli chytené všetky príšery. Zjavne bude musieť ísť von a nejaké ďalšie príšery pochytať.

Úloha

Zoznam príšer vyzerá ako tabuľka \(r \times c\) a na každom políčku je buď príšera, ktorú Matúš chytil, alebo prázdne miesto, keď danú príšeru ešte nechytil. Matúšov mobil, a teda aj obrázok, ktorý bude posielať, má rozmery \(k \times c\).

Nájdite takých \(k\) po sebe idúcich riadkov, z ktorých Matúšovi chýba čo najmenej príšer.

Vstup a výstup

V prvom riadku sú čísla \(r, c, k\) (\(1 \leq r, c \leq 1000\), \(1 \leq k \leq r\)) - rozmery tabuľky monštier a počet riadkov, ktoré budú na finálnom obrázku. Na každom z ďalších \(r\) riadkov budú reťazce dĺžky \(c\), v ktorých číslicou \(0\) označíme, že táto príšera chýba a číslicou \(1\), že ju má Matúš chytenú.

Na výstupe uveďte jedno číslo - počet chýbajúcich príšer.

 Príklad

Input:

4 3 2
111
100
101
000

Output:

2

Matúš ukáže prvé dva riadky, na ktorých chýbajú dve príšery.


(C) MišoF, Zemčo. 2007 - 2013