colorscheme:
yellow
violet
bw
Prihlásenie:
Login: Heslo:

Problem statement: zenit14ckg

G: Chyby sa vracajú
30 bodov Časový limit: 500 ms

Keďže sa vám úloha s odhaľovaním preklepu v slove Possible a Impossible tak veľmi páčila, pustila sa skupina zvieratiek do výskumu, aké iné dvojice slov by sa takto ešte mohli rozpoznávať. Situáciu z krajského kola si trocha zovšeobecníme a budeme uvažovať postupnosti \(k\) chýb.

Spomeňme si, že chyba v slove môže byť vynechanie niektorého písmenka, pridanie niektorého písmenka alebo výmena písmenka za iné. Dve slová u a v je bezpečné rozpoznať na \(k\) chýb, ak neexistuje tretie slovo také, že ho vieme dostať aj z u aj z v na najviac \(k\) chýb. Napríklad, slová osud a prisudok sú bezpečné na dve chyby. Slovo osudok je vzdialené 3 od prisudok a 2 od osud, preto tieto dve slová na 3 chyby nevieme rozpoznať.

Prečítajte zo vstupu dvojicu slov. Tieto slová pozostávajú z aspoň jedného a najviac 100 malých znakov anglickej abecedy. Na výstup vypíšte nezáporné celé číslo, ktoré označuje, na koľko najviac chýb je bezpečné rozpoznávať slová na vstupe.

Príklady

Input:

osud
prisudok

Output:

2

Input:

banan
ananas

Output:

1

Napríklad slovo banana dokazuje, že odpoveď nie je 2.

Input:

preukazatelne
ukamenovatel

Output:

4

Input:

impossible
possible

Output:

0

(C) MišoF, Zemčo. 2007 - 2013