colorscheme:
yellow
violet
bw
Prihlásenie:
Login: Heslo:

Problem statement: zenit14ckc

C: Prečítam len to podstatné
20 bodov Časový limit: 100 ms

Možno ste ešte neboli na obhajobe dizertačnej práce. Po prezentácii dizertanta nasleduje čítanie posudkov oponentov práce. V posudku majú oponenti zhodnotiť prínos práce a kriticky sa k nej vyjadriť. Na záver každého posudku prichádza návrh na udelenie alebo neudelenie titulu PhD a tiež písmenkové hodnotenie. V prípade kladného posudku môže byť toto hodnotenie A,B,C,D alebo E. V prípade záporného posudku je toto hodnotenie Fx.

Čítanie posudkov je veľmi nudná časť obhajoby pre väčšinu prítomných. Napríklad predsedu komisie ani vlastne nezaujíma obsah posudku a pripomienky. Zaujíma ho len hodnotenie, ktoré oponent navrhuje. Napíšte mu preto program, ktorý prečíta text posudku a vyextrahuje navrhovanú známku.

Vstup a výstup

Na vstupe je text posudku bez diakritiky. Posudok sa skladá z aspoň jednej a najviac 50 viet. Na konci každej vety je práve jedna bodka. Ak veta nie je posledná, medzi bodkou a nasledujúcou vetou je práve jedna medzera alebo práve jeden znak nového riadku.

Veta pozostáva zo zhlukov znakov. Tých je vo vete aspoň jeden a najviac 50. Zhluk znakov je alebo slovo, alebo slovo nasledované práve jednou čiarkou. Posledné slovo vo vete nie je nikdy nasledované čiarkou. Zhluky sú od seba oddelené práve jednou medzerou alebo práve jedným znakom nového riadka. Slovo pozostáva z aspoň jedného a najviac 20 písmen malej alebo veľkej anglickej abecedy.

V posudku sa nachádza aspoň jeden výskyt slova znamkou. Môže to teda byť zhluk znakov znamkou alebo znamkou, (znamkou ako podslovo dlhšieho slova sa nepočíta). Celý text je case-sensitive, takže ani verzie slova znamkou s niektorým veľkým písmenom sa nepočítajú. Známka sa nachádza v poslednej vete obsahujúcej toto slovo. V tejto vete nájdeme posledný výskyt znamkou. Najbližšie nasledujúce slovo pozostávajúce z jedného alebo dvoch písmen je známka. Môžete predpokladať, že takéto slovo existuje a že je to niektorá zo šiestich možností spomenutých vyššie. Na výstup vypíšte navrhovanú známku.

Príklady

Input:

Precitam len to podstatne. Hlavny vysledok
je publikovany v kvalitnom zahranicnom
casopise, co je znamkou kvality A
intenzivnej prace. Pracu hodnotim znamkou
A alebo znamkou, ktora jest B. S pozdravom,
clen komisie A vas kamarat.

Output:

B

Všimnite si, že hľadáme posledný výskyt slova znamkou a preto je odpoveď B a nie A.

Input:

Brekeke. Random junk to confuse you,
znamkou a znamkou A B C. znamkou, abc
def Fx A. neznamkou, poloznamkou pismeno B.

Output:

Fx

(C) MišoF, Zemčo. 2007 - 2013