colorscheme:
yellow
violet
bw
Prihlásenie:
Login: Heslo:

Problem statement: zenit15skb

Zen-IT má kultúru delenia sa s priateľmi pričom priatelia sú všade navôkol. Ako také delenie vyzerá? Príde zásielka obsahujúca určítý počet, povedzme \(N\), predmetov. Po prebratí ich má všetky v ruke zodpovedná osoba, väčšinou pani recepčná. Táto osoba nájde najbližšieho človeka ktorý ešte nemá nič v ruke a odovzdá mu polovicu predmetov. Každá osoba sa delí kým jej neostane práve jeden predmet a ten si nechá. Zásielka je takto rýchlo a rovnomerne prebratá.

Výborná zásielka je taká s ktorou sa každý vie deliť na rovnaké polovice kým neostane \(N\) ľuďom v ruke po predmete. Pomôžte recepčnej rýchlo rozhodnúť ktoré zásielky stoja za to.

Formát vstupu a výstupu

Na vstupe je jediné celé číslo \(N, 1 \leq N \leq 2000000000\). Overte či sa takýto počet predmetov dá bez problémov rozdať. Vypíšte jeden riadok s jediným slovom. Podľa zistenia “ano” alebo “nie”.

Príklady

Input:

8

Output:

ano

Input:

47

Output:

nie

Input:

256

Output:

ano

(C) MišoF, Zemčo. 2007 - 2013