colorscheme:
yellow
violet
bw
Prihlásenie:
Login: Heslo:

Problem statement: zenit15ska

Zrána šiel kolega Viliam do rozľahlého skladu v podzemí. Dokument ktorý niesol mu v prítmí sťažil manévrovanie a čochvíľa spadol. A to nie hociaký. Dokument sa rozletel rovnomerne po celom schodisku. Túto príhodu chcete spolu povedať väčšiemu množstvu kolegov, ale pre pochopenie by bolo výborné ju aspoň symbolicky zrekonštruovať.

Formát vstupu a výstupu

Na vstupe dostanete popis dokumentu, reťazec alfanumerických znakov. Dlhý bude aspoň \(1\) a najviac \(100\). Vypíšte ako sa rovnomerne rozletel po schodoch. Reťazec odsadený “na schodoch” má prvý znak na prvom riadku bez medzier navyše. Každý ďalší je odsadený na novom riadku medzerami – o stĺpec ďalej od predošlého. Nezabudnite na znak nového riadku aj na konci.

Príklady

Input:

pozor

Output:

p
 o
  z
   o
    r

Input:

schody

Output:

s
 c
  h
   o
    d
     y

(C) MišoF, Zemčo. 2007 - 2013