colorscheme:
yellow
violet
bw
Prihlásenie:
Login: Heslo:

Problem statement: zenit14ske

E: Preteky pĺžov
20 bodov Časový limit: 500 ms

Slovo pĺž možno ani nepoznáte. Pĺž je slimák, ktorý nemal peniaze na hypotéku a preto chodí bez ulity. Veľa ľudí toto vznešené zviera podceňuje a nevenuje mu žiadnu pozornosť. To ale nie je prípad našej ZOO, kde chovajú veľa rôznych druhov pĺžov.

Nedávno si pĺže v ZOO povedali, že zorganizujú preteky. Každý pĺž má svoju maximálnu rýchlosť, ktorou sa bude počas pretekov pohybovať. Napíšte program, ktorý prečíta poradie účastníkov na štarte a vypíše očakávané poradie v cieli.

Formát vstupu a výstupu

Na prvom riadku je jediné číslo – počet pretekajúcich pĺžov \(P\). Tento počet je aspoň 2 a najviac 50,000. Na každom z ďalších \(P\) riadkov je popis pĺžov v poradí, v akom sú postavení na štarte. Na každom z týchto riadkov je rýchlosť pĺža (celé číslo medzi 1 a 20) a meno pĺža (reťazec malých písmen anglickej abecedy, ktorý je neprázdny a jeho dĺžka nepresahuje 20). Medzi rýchlosťou a menom je práve jedna medzera. Žiadne dve mená nie sú rovnaké.

Na výstup vypíšte výsledné poradie. Ak rýchlejší pĺž štartuje (nie nutne bezprostredne) za pomalším, potom ho predbehne. Trať je dosť dlhá, aby sa vyššia rýchlosť stihla prejaviť. Žiadny iný pĺž nepredbehne žiadneho iného.

Príklady

Input:

4
7 hyperspeedy
9 ultraburner
7 turbosnail
9 angryrunner

Output:

ultraburner
angryrunner
hyperspeedy
turbosnail

Input:

4
8 lucia
9 zacharias
10 mikulas
8 petronela

Output:

mikulas
zacharias
lucia
petronela

(C) MišoF, Zemčo. 2007 - 2013