colorscheme:
yellow
violet
bw
Prihlásenie:
Login: Heslo:

Problem statement: zenit13skg

G: Hadík
35 bodov Časový limit: 100 ms


Po intenzívnej práci na kampani si Maroško potrebuje oddýchnuť a tak sa rozhodol, že si zahrá klasickú hru menom hadík. Maroško voľakedy ako šikovný programátor implementoval vlastnú verziu. V tej dobe ale nebol príliš zameraný na výsledky a preto v tejto verzii chýba počítadlo skóre. Teraz by ale veľmi rád niekde videl, akého dlhého hadíka vlastne má. Keďže ako kandidát na prezidenta nestíha, žiada vás, aby ste túto fičúriu naprogramovali za neho.

Na vstupe vášho programu je nákres aktuálneho stavu na obrazovke. Ten vyzerá napríklad takto:

##########
#...#....#
#.#.#....#
#.#......#
#.###..#.#
#...#..#.#
#...####.#
#........#
##########

Maroškova hra je čiernobiela. Políčka # označujú hadíka a steny, políčka . (bodka) voľnú plochu. Na okraji plochy sú steny, aby hadík nemohol ujsť.

Okrem týchto stien sa môžu na ploche vyskytovať aj prekážky - rovné steny, vychádzajúce z okraja. Tieto prekážky sú zvislé alebo vodorovné. Prekážky nemôžu zahýbať ani dotýkať sa jedna druhej (ani diagonálne). Každá prekážka je spojená s okrajovou stenou práve jedným symbolom. Nasledujúce situácie sú teda nepovolené a na vstupe sa určite nevyskytnú:

#####   #####   #####   #####
##...   #....   #....   #..#.
##...   ###..   #..#.   #..#.
##...   ###..   ####.   ###..
#....   #....   #....   #....

Okrem stien sa na obrázku nachádza práve jeden hadík. Hadík je súvislý (možno pozahýbaný) pásik znakov #. Hadík sa nedotýka (ani diagonálne) žiadnej steny, prekážky ani sám seba. Dĺžka hadíka je počet symbolov #, z ktorých sa skladá. Môžete predpokladať, že táto dĺžka bude aspoň dva. Nasledovné situácie sa na vstupe teda tiež nevyskytnú:

######   #####   #####
#.....   #....   #....
#.###.   #.##.   #....
#..#..   #....   #..#.
#..#..   #.##.   #....
#.....   #....   #....

Na prvom riadku vstupu sú dve čísla R,S, kde 5 ≤ R,S ≤ 50 - rozmery obrázka. Aspoň jedno z týchto čísel bude viac ako 5. Na ďalších R riadkoch je na každom reťazec C symbolov # a .. Môžete predpokladať, že vstup spĺňa podmienky popísané vyššie. Na jediný riadok výstupu vypíšte jediné číslo: dĺžku hadíka.

> Príklady:

vstup
9 10
##########
#...#....#
#.#.#....#
#.#......#
#.###..#.#
#...#..#.#
#...####.#
#........#
##########

  
 
výstup

12

  
 
vstup
5 11
###########
#.....#...#
#.###.#.#.#
#.......#.#
###########

  
 
výstup

3

  
 
vstup
10 13
#############
#...#.......#
#.#.#.#####.#
#.#.#.#...#.#
#.#.#.#.#.#.#
#.#.#.#.#.#.#
#.#...#.#.#.#
#.#####.#.#.#
#.......#...#
#############

  
 
výstup
24

  
 
(C) MišoF, Zemčo. 2007 - 2013