colorscheme:
yellow
violet
bw
Prihlásenie:
Login: Heslo:

Problem statement: zenit13ske

E: Úžasný hráč
35 bodov Časový limit: 100 msKandidát Maroško sa vybral po slovenských obciach šíriť radosť a rady svojich politických stúpencov. Pre pozitívne naladenie publika sa rozhodol popri mítingoch hrávať exhibičné futbalové zápasy. Po príchode do dediny sa Maroško a prítomní členovia podporného tímu rozdelia do dvoch družstiev a svojou futbalovou ekvilibristikou presviedčajú prítomných o správnosti Maroškových politických názorov a tiež o jeho čestnosti.

Ľudí v tíme je veľa a nie každý môže prísť na každý míting. Ani sám Maroško nechodí na každý míting. Maroško má zoznam mien v tíme, ale zatiaľ nestihol ľudí spoznať a tak si nevie priradiť mená k tváram.

Maroško spozoroval, že jeden z členov tímu je skvelý futbalista. Jeho meno samozrejme nevie, ale keďže nosí dres Ronalda2, hovorí mu Ronaldo. Maroško si pre každý míting, na ktorom sa zúčastnil zapamätal, či na ňom Ronaldo bol alebo nie. Má tiež prezenčné listiny zo všetkých mítingov. Vie Maroško na základe týchto informácií identifikovať Ronalda a zistiť jeho meno?

Na prvom riadku vstupu je počet ľudí v tíme N (2 ≤ N ≤ 50) a počet mítingov, ktoré sa konali M (1 ≤ M ≤ 50). Na ďalších N riadkoch je meno člena tímu a potom reťazec, ktorý označuje, na ktorých mítingoch bol prítomný. Meno pozostáva z troch až dvadsiatich malých a veľkých písmen anglickej abecedy. Žiadne dve mená nie sú rovnaké. Práve jedno meno je Marosko. Reťazec o účasti na mítingoch je dlhý presne M znakov. Ak je znak v reťazci A, označuje to, že daný člen tímu na mítingu bol. V opačnom prípade je príslušný znak N. Mená sú v prípade potreby doplnené medzerami tak, aby bola prezenčná tabuľka zarovnaná (viď príklad vstupu nižšie). Medzi najdlhším menom a začiatkom tabuľky je práve jedna medzera.

Na ďalšom riadku vstupu sa nachádza číslo P (1 ≤ P ≤ M) - počet mítingov, na ktorých Maroško videl Ronalda. Na poslednom riadku vstupu je P rastúco usporiadaných poradových čísel týchto mítingov. Medzi každými dvoma číslami je práve jedna medzera. Môžete predpokladať, že vstup je konzistentný: ak Maroško na nejakom mítingu bol a videl tam Ronalda, potom má Maroško v prezenčke pre daný míting A.

Ak niekto má byť Ronaldo, potom pre neho musí platiť:
  • Ak na nejakom mítingu Maroško bol a videl ho, potom tento hráč musí mať v prezenčke pre príslušný míting A.
  • Ak na nejakom mítingu Maroško bol a nevidel ho, potom tento hráč musí mať v prezenčke pre príslušný míting N.

Maroško netvrdí nič o účasti Ronalda na mítingoch, na ktorých sám nebol prítomný. Predpokladajte, že uvedené podmienky spĺňa práve jeden člen tímu v zozname. Samozrejme, že na výstupe sa nemôže objaviť Marosko. Pre lepšie pochopenie si pozrite aj komentáre pod príkladmi.

> Príklady:

vstup
4 7
Marosko AANANNA
Bob     NAANANN
Zemco   AANAANA
Iro     AANANAN
3
1 2 4
 
výstup

Iro
 
Hľadaný Ronaldo nemôže byť Bob, pretože ten nebol napríklad na prvom mítingu. O tomto mítingu Maroško tvrdí, že na ňom Ronalda videl. A nemôže to byť ani Zemco, pretože ten bol na siedmom mítingu. Na siedmom mítingu bol aj Maroško, ktorý ale tvrdí, že na ňom Ronalda nevidel. Iro spĺňa všetky požiadavky.
vstup
4 4
Luxus   NNAN
Mirec   AAAA
Marosko ANNA
Lukas   ANNN
1
1
 
výstup
Lukas
 
Luxus nebol na prvom mítingu a Mirec bol na štvrtom, čím porušujú požiadavky.
(C) MišoF, Zemčo. 2007 - 2013