colorscheme:
yellow
violet
bw
Prihlásenie:
Login: Heslo:

Problem statement: zenit13skb

B: Permanentky
20 bodov Časový limit: 100 msSprávny prezidentský kandidát sa musí ukazovať na športových podujatiach, napríklad futbalových zápasoch. Futbalový klub ponúka okrem lístka na jedno stretnutie aj možnosť kúpiť si permanentku, s ktorou môže priaznivec navštíviť ľubovoľný počet zápasov v danej sezóne. Kandidáti sa snažia čo najviac zefektívniť náklady na svoju kampaň. Napíšte im preto program, ktorý každému poradí, či sa pri daných cenách lístka a permanentky a zamýšľanom počte návštev štadióna oplatí kúpiť permanentku.

Na vstupe je cena permanentky, cena jedného lístka a počet prezidentských kandidátov N. Na každom z nasledujúcich N riadkov je meno prezidentského kandidáta a počet zápasov, na ktoré sa v tejto sezóne chystá. Medzi menom a číslom je práve jedna medzera. Všetky čísla na vstupe sú celé, kladné a nepresahujú 100. Môžete predpokladať, že permanentka nebude lacnejšia ako lístok. Každé meno pozostáva len z malých písmen anglickej abecedy (nie medzier), je neprázdne a jeho dĺžka nepresahuje 20 znakov. Žiadne dve mená na vstupe nie sú rovnaké. Na vstupe sa nevyskytujú žiadne medzery ani iné biele znaky navyše.

Vypíšte N riadkov, na každom reťazec oplati alebo neoplati podľa toho, či je výhodné pre daného kandidáta kúpiť permanentku. V prípade rovnosti odporučte kúpu permanentky.

> Príklady:
vstup

40 5 4
luxusko 4
petrzlen 8
marosko 1
zemco 11
výstup

neoplati
oplati
neoplati
oplati
vstup
5 5 3
andrej 1
robert 2
frantisek 1
výstup

oplati
oplati
oplati(C) MišoF, Zemčo. 2007 - 2013