colorscheme:
yellow
violet
bw
Prihlásenie:
Login: Heslo:

Problem statement: zenit16skh

Hugova domáca úloha

Počet bodov: 30, časový limit: 2000ms

Hugo mal dnes celkom zlý deň. Nielenže sa zabudol zapísať na školské kolo Zenitu, ale ešte k tomu dnes na matematike zastupoval jeho najneobľúbenejší učiteľ. A veru aj dnes sa Hugovi ušlo. Učiteľ napísal na tabuľu \(N\) čísel, a po dlhom dumavom pohľade na nich napokon s úškrnom zahlásil: “Tak teda, deťúrence. Na domácu úlohu si dáme takéto neškodné cvičenie. Tu hľa som na tabuľu napísal veľa čísel a vy za úlohu musíte zistiť, ktorá dvojica z týchto čísel má najväčší súčin. Alebo vlastne, to je moc záživné. Tak ešte k tomu, ktorá dvojica má najväčší podiel. Hm, a keď už sme pri tom, tak nájdite aj dvojicu s najmenším podielom. No a teda ešte pridáme aj dvojicu s najmenším súčinom. To by vás malo na dnes dobre zaneprázdniť.” Ach. Kto by už len dokázal vymyslieť takú nudnú, zdĺhavú a nepraktickú domácu úlohu. Keby len bol niekto, kto by Hugovi pomohol a vyriešil ju namiesto neho.

Vstup a výstup

Na prvom riadku vstupu je jedno celé číslo \(N\), medzi dva a stotisíc vrátane - počet čísel na tabuli. Na druhom riadku vstupu je \(N\) celých čísel, v absolútnej hodnote medzi jedna a milión vrátane - čísla ktoré si Hugo opísal z tabule.

Na výstup vypíšte štyri dvojice čísel (nazvime ich \(x\) a \(y\)) ktoré si Hugo opísal z tabule a majú postupne túto vlastnosť: \(x\) krát \(y\) je najväčšie možné \(x\) krát \(y\) je najmenšie možné \(x\) deleno \(y\) je najväčšie možné \(x\) deleno \(y\) je najmenšie možné

Ak je takýchto dvojíc viac, vyberte tú, ktorej ľavý prvok (\(x\)) je najmenší.

Príklad

Input:

3
5 -7 10

Output:

5 10
-7 10
10 5
10 -7

Na získanie polovice bodov stačí vyriešiť vstupy, kde N nepresahuje tisíc


(C) MišoF, Zemčo. 2007 - 2013