colorscheme:
yellow
violet
bw
Prihlásenie:
Login: Heslo:

Problem statement: zenit16skb

Doučovanie matematiky

Počet bodov: 10, časový limit: 400ms

Jožko nevie sčítavať čísla. Rozhodol sa, že nájde niekoho, kto ho to doučí. Jožkov spolužiak Peťko mu povedal, že ho to naučí, ale najprv mu musí dokázať, že to naozaj nevie. Zadal mu \(7\) čísel ktoré má sčítať. Jožko si hneď uvedomil, že ak by náhodou trafil správny výsledok, nikto by mu už neveril, že nevie sčítavať a tak by sa to nikdy nenaučil. Pomôžete mu?

Vstup a výstup

Na vstupe je \(7\) celých čísel. Vypíšte jedno číslo, ktoré nie je súčtom týchto čísel.

Príklad

Input:

1 -15 4 7 2 4 3

Output:

5

Input:

5 -5 10000 -10003 7 1 2

Output:

42

(C) MišoF, Zemčo. 2007 - 2013