colorscheme:
yellow
violet
bw
Prihlásenie:
Login: Heslo:

Problem statement: zenit12kki

I: Párty
40 bodov Časový limit: 1000 ms


Po skončení súťažnej časti programu sa tanečníci tešia na veľkú párty s jahodami a šampanským. Mnohí účastníci sú ale introvertní a hoci chuť majú, na párty sa hanbia ísť, ak sa na nej nezúčastní určitý počet kamarátov.

Na prvom riadku vstupu sú tri celé čísla: počet súťažiacich N  (1 ≤ N ≤ 200,000), počet dvojíc kto sa s kým pozná M (0 ≤ M ≤ 600,000) a číslo K  (0 ≤ K ≤ N−1). Súťažiacich pre jednoduchosť označíme číslami 1 až N. Zámerne neprezradíme, ktoré číslo má Lukáš, aby ste nemohli získať žiadnu informáciu o skutočnom počte jeho kamarátov. Nasleduje M riadkov, na každom sú dve čísla popisujúce dvojicu účastníkov, ktorí sa kamarátia. Môžete predpokladať, že tieto dve čísla sú z rozsahu 1 až N, sú rôzne a tiež že na každom z týchto riadkov je rôzna dvojica čísel.

Každý z účastníkov je schopný ísť na párty len vtedy, ak sa na nej zúčastní aspoň K jeho kamarátov. Podmnožina ľudí je vyhovujúca vtedy a len vtedy, ak pre každého jej člena platí, že je v podmnožine aj K alebo viac jeho kamarátov. Niektoré podmnožiny účastníkov túto podmienku spĺňajú a niektoré nespĺňajú. Napríklad prázdna množina vyhovuje vždy. Nájdite najväčšiu vyhovujúcu množinu. Ak je takých viacero, vypíšte ľubovoľnú z nich. Na prvom riadku výstupu je počet účastníkov párty. Ak je tento počet kladný, tak výstup obsahuje aj druhý riadok. Na ňom je zoznam účastníkov. Títo majú byť vypísaní v rastúcom poradí a jednotlivé čísla majú byť oddelené práve jednou medzerou.

Táto úloha sa dá riešiť veľa rôznymi spôsobmi a získaný počet bodov bude spravodlivo odvodený od časovej zložitosti vášho riešenia.


> Príklady:

vstup
4 4 2
1 2
2 3
3 1
4 1

  
 
výstup

3
1 2 3

  
 
vstup
5 4 4
1 2
1 3
1 4
1 5

  
 
výstup

0

  
 
vstup
9 8 2
1 7
1 5
2 8
2 5
4 9
6 4
2 7
2 1

  
 
výstup
4
1 2 5 7

  
 
(C) MišoF, Zemčo. 2007 - 2013