colorscheme:
yellow
violet
bw
Prihlásenie:
Login: Heslo:

Problem statement: zenit12kkh

H: Generátor bludísk
40 bodov Časový limit: 500 ms


Je obedová prestávka a Lukáš si potrebuje oddýchnuť a vyventilovať hlavu. Preto si kúpil svoj obľúbený denník. Možno neviete, ale keď si Lukáš kúpi svoj obľúbený denník, nehľadá v ňom ani správy z domova, ani zo športu a ani z algoritmických súťaží. Nerieši ani trápne sudoku a nečíta si ani komix s Garfieldom. Áno, uhádli ste. Lukáš si ako prvé vždy pozrie bludisko a perom vyznačí cestu. V tejto úlohe by ste mali pomôcť redakcii týchto novín a naprogramovať jej generátor labyrintov, aby sme zabezpečili stabilný prínos inštancií tejto zaujímavej logickej disciplíny. Bludisko vyzerá napríklad takto:
#########
#.#S....#
#.###.#.#
#.....#.#
###.###.#
#C..#...#
#########

Bodka označuje chodbu, mriežka stenu. Krok sa dá spraviť medzi políčkami len vodorovne a zvislo (tzn. každé políčko má najviac štyroch susedov). Dĺžka cesty zo štartu (S) do cieľa (C) je v uvedenom prípade 10 krokov.

Na vstupe sú tri čísla: R, C a K (4 ≤ R,C ≤ 100, 1 ≤ K ≤ R·C). Výstupom vášho programu je bludisko, ktoré má rozmery R riadkov, C stĺpcov a najkratšia cesta zo štartu do cieľa má presne K krokov. Ak také bludisko neexistuje, máte vypísať NEDA SA. Presnejšie, pre bludisko na výstupe musí platiť:
 • Všetky políčka na obvode bludiska musia byť steny.
 • Nesmie existovať cesta zo štartu do cieľa, ktorá by bola kratšia ako K krokov.
 • Musí existovať cesta zo štartu do cieľa, ktorá má K krokov.
 • Nesmie obsahovať žiadny znak okrem spomenutých štyroch a znaky S a C musí obsahovať práve raz.
 • Jeho plán musí pozostávať z práve R riadkov a C stĺpcov.
Vypíšte ľubovoľné bludisko spĺňajúce tieto požiadavky.

> Príklady:

vstup
5 5 5

  
 
výstup

#####
#S..#
###.#
##C.#
#####

  
 
vstup
10 8 22

  
 
výstup

########
#......#
##.###.#
#C.#...#
#####.##
#......#
#.####.#
#.#S#..#
#...#.##
########

  
 
vstup
10 8 44

  
 
výstup
NEDA SA

  
 
(C) MišoF, Zemčo. 2007 - 2013