colorscheme:
yellow
violet
bw
Prihlásenie:
Login: Heslo:

Problem statement: zenit12kkg

G: Trojuholník
30 bodov Časový limit: 500 ms


Nácvik videa z predchádzajúcej úlohy pokračoval záberom zhora. Režisér si rozostavil tanečníkov v hale, ktorá má obdĺžnikovú podstavu a jej šírka a dĺžka v metroch je kladné celé číslo. Halu môžeme rozdeliť na pomyselné štvorčeky s veľkosťou 1x1 meter. Každý takýto štvorec je prázdny alebo v ňom stojí jeden tanečník. Keď sa na situáciu pozrieme zhora, môžeme si ju nakresliť ako mriežku, kde . označuje prázdne miesto a # obsadené.

Hlavným sponzorom podujatia je firma Trojuholníky s.r.o, ktorá sa venuje výrobe predmetov trojuholníkového tvaru. Rozostavenie je preto uspokojivé, ak obsadené políčka formujú trojuholník. Trojuholník s veľkosťou d je tvorený vodorovnou podstavou dĺžky 2d+1 a dvoma šikmými stranami dĺžky d+1. Príklady trojuholníkov s veľkosťou 1,2 a 3:

.......................
...#.....#.......#.....
..###...#.#.....#.#....
.......#####...#...#...
..............#######..
.......................Trojuholník pozostáva len z obvodu (nemusí byť vyplnený). Napíšte program, ktorý prečíta popis aktuálneho stavu miestnosti a zistí, či obsadené políčka formujú nejaký trojuholník. Trojuholník musí byť orientovaný ako v príklade. Otočenia dole hlavou, o 90 alebo 270 stupňov vyhovujúce nie sú. V sále môžu byť aj iní tanečníci. Stačí, že sa trojuholník vyskytne niekde medzi nimi (viď príklady vstupu).

V prvom riadku vstupu sú dve celé čísla R a C (1 ≤ R,C ≤ 50) - rozmery sály. Na ďalších R riadkoch je samotný popis. Na každom z týchto riadkov je reťazec dlhý C, ktorý pozostáva len zo znakov . a #. Na jediný riadok výstupu vypíšte ANO, ak znaky # formujú trojuholník s veľkosťou d pre nejaké d ≥ 1. V opačnom prípade vypíšte NIE.


> Príklady:

vstup
4 4
.#..
##..
###.
...#

  
 
výstup

ANO

  
 
vstup
4 4
..#.
.#.#
#.##
...#

  
 
výstup

NIE

  
 
vstup
6 7
..##..#
.#.#.##
..###.#
.#..##.
#######
#.##..#

  
 
výstup
ANO

  
 
(C) MišoF, Zemčo. 2007 - 2013