colorscheme:
yellow
violet
bw
Prihlásenie:
Login: Heslo:

Problem statement: zenit12kkf

F: Zátvorky
25 bodov Časový limit: 500 ms


Tanečníci sa zoradili do dlhého radu, aby si nacvičili úvodné zábery do oficiálneho videa podujatia. Režisér ale nie je spokojný s rozostavením dám a pánov. Aby bol spokojný, na niektoré miesta do davu musí pridať ďalších tanečníkov.
Dámy budeme označovať znakom ( a pánov znakom ). Režisér je spokojný vtedy a len vtedy, ak rad zodpovedá dobre uzátvorkovanému výrazu. Dobre uzátvorkovaný výraz môžeme definovať rekurzívne:
 • Prázdny reťazec je dobre uzátvorkovaný výraz.
 • Ak R je dobre uzátvorkovaný výraz, potom aj (R) je.
 • Ak R a S sú dobre uzátvorkované výrazy, potom aj RS je.
 • Ak sa reťazec nedá skonštruovať použitím konečného počtu týchto troch pravidiel, potom nie je dobre uzátvorkovaný výraz.
Na vstupe máte aktuálny rad tanečníkov zapísaných ako reťazec znakov ) a (. Môžete predpokladať, že tento reťazec neobsahuje iné znaky ako tieto dva, že je neprázdny a že nie je dlhší ako 500,000 znakov. Na výstup vypíšte koľko najmenej tanečníkov treba pridať, aby výsledný rad zodpovedal dobre uzátvorkovanému výrazu. Môžete predpokladať, že toto číslo je medzi 0 a 230 vrátane.
> Príklady:
vstup

()())((

  
 
výstup
3

  
 

vstup
))()

  
 
výstup

2

  
 
vstup
()()

  
 
výstup
0

  
 
(C) MišoF, Zemčo. 2007 - 2013