colorscheme:
yellow
violet
bw
Prihlásenie:
Login: Heslo:

Problem statement: zenit12kke

E: Rozmiestnenie do sál
30 bodov Časový limit: 100 ms


Na našom podujatí sa uskutoční niekoľko súťaží v rôznych tanečných disciplínach. Mnohí súťažiaci sa zúčastňujú na viac ako jednej disciplíne a preto organizátori navrhli časový harmonogram jednotlivých disciplín tak, aby vyhovoval každému. Teraz by radi rozdelili jednotlivé udalosti do jednotlivých tanečných sál.

Na vstupe je číslo P (1 ≤ P ≤ 100) - počet jednotlivých súťažných udalostí. Na každom z nasledujúcich P riadkov je popis tanečnej udalosti: interval, kedy by sa mala uskutočniť a jej názov. Tento riadok má tvar HH:MM - HH:MM nazov. HH označuje číslo od 8 do 19 vrátane (v prípade 8 a 9 je to len jeden znak, v ostatných prípadoch dva). MM sú vždy dva znaky a označujú minútu v rozmedzí 0059. Názov je reťazec pozostávajúci len z malých a veľkých písmen anglickej abecedy. Žiadny názov nie je dlhší ako 30 znakov a žiadne dve udalosti nemajú rovnaký názov. Môžete predpokladať, že štartovný čas je vždy menší ako koncový čas.

Vašou úlohou je nájsť rozdelenie do miestností spĺňajúce nasledovné obmedzenia:
  • V každom momente bude v každej miestnosti prebiehať najviac jedna udalosť. Ak jedna udalosť začína v tej istej minúte ako iná končí, nevadí to.
  • Neexistuje rozdelenie do miestností spĺňajúce predchádzajúci bod, ktoré by používalo menej miestností.
  • Spomedzi všetkých rozmiestnení, ktoré spĺňajú predchádzajúce dva body môžete nájst a vypísať ľubovoľné.

Na prvom riadku výstupu vypíšte počet použitých miestností M. Na zvyšných M riadkov výstupu vypíšte zoznam udalostí, ktoré sa uskutočnia v jednotlivých miestnostiach. Každý riadok označuje jednu z miestností. Riadky môžete vypísať v ľubovoľnom poradí a udalosti v rámci riadku tiež. Predpokladajte, že miestností máte v budove k dispozícii ľubovoľne veľa.
> Príklady:

vstup
4
8:00 - 10:00 samba
9:00 - 12:00 rumba
11:00 - 15:00 odzemok
12:00 - 13:00 disco

výstup

2
odzemok samba
rumba disco

vstup
4
17:14 - 18:43 tango
8:15 - 8:22 wienerwalc
10:17 - 15:56 hophop
8:22 - 9:46 chacha

výstup
1
chacha wienerwalc tango hophop


vstup
8
14:00 - 17:00 G
9:00 - 12:00 B
8:00 - 11:00 A
11:00 - 13:00 D
16:00 - 18:00 H
12:00 - 19:00 E
13:00 - 15:00 F
10:00 - 18:00 C

výstup
4
A D F H
B E
C
G

(C) MišoF, Zemčo. 2007 - 2013