colorscheme:
yellow
violet
bw
Prihlásenie:
Login: Heslo:

Problem statement: zenit11kkj

j) (40 bodov) Táto úloha nadväzuje na úlou h). Učiteľ si povedal, že nepripustí žiadne pochybnosti o svojej kompetencii a skúsi sa prispôsobiť systému. Za polrok chce udeliť presne 15 známok. Zaujíma ho, koľko rôznych postupností 15 známok sa môže vyskytnúť tak, aby žiadna nebola pre úrady podozrivá.


Prečítajte zo vstupného súboru číslo M (medzi 1 a 1000 vrátane) a na každom z nasledujúcich riadkov neprázdny reťazec znakov 1,2,3,4,5 dlhý najviac 6, popisujúcich podozrivé sekvencie známok. Vypíšte počet bezpečných postupností 15 známok (teda takých, v ktorých sa nevyskytuje žiadna podozrivá sekvencia). V tejto úlohe je časový limit jedna sekunda.


Príklad:

Vstup:

4
1
2
3
4

Výstup:

1

(jediná korektná sekvencia známok pozostáva zo samých pätiek)


Vstup:

10
21
31
32
41
42
43
51
52
53
54

Výstup:

3876

(všetky korektné postupnosti známok neklesajúceho tvaru : po známke musí nasledovať rovnaká alebo horšia)


(C) MišoF, Zemčo. 2007 - 2013