colorscheme:
yellow
violet
bw
Prihlásenie:
Login: Heslo:

Problem statement: zenit11kki

i) (20 bodov) Na nášho učiteľa prišla sťažnosť na krajský úrad pre dozor nad činnosťou v školstve, výskume a vede. Istý dôležitý úradník sa dopočul, že učiteľ údajne používa nespravodlivé hodnotiace metódy a preto ho prišiel do školy vyšetrovať. Prvé, čo chce inšpektor vidieť, známky, aké učiteľ udelil svojim žiakom. V tejto úlohe známky študenta postupnosti (reťazce) znakov 1,2,3,4,5. Niektoré sekvencie známok podozrivé a upútajú inšpektorovú pozornosť. Napríklad, udeliť žiakovi jednotku, následne päťku a následne dvojku môže naznačovať veľkú nerozhodnosť, nestabilitu a celkovú neschopnosť objektívnej kvalifikácie zo strany učiteľa. Keďže ale politiké časy nestabilné, podozrivé postupnosti známok sa menia, upravujú a starostlivo prispôsobujú novým pomerom. Pomôžte učiteľovi a napíšte mu program, ktorý prečíta podozrivé sekvencie známok a potom v jeho klasifikačnom hárku identifikuje študentov, ktorých krajský inšpektor označí za podozrivých. Vo vstupnom súbode je najprv číslo N (1 <= N <= 1000): počet podozrivých podreťazcov. Nasleduje N riadkov, každý s jedným neprázdnym reťazcom znakov 1,2,3,4,5, dlhým najviac 6 znakov. Na ďalšom riadku vstupného súboru je prirodzené číslo M, nepresahujúce 100 : počet klasifikovaných žiakov. Na nasledujúcich M riadkoch neprázdne reťazce známok, dlhé najviac 50. Vypíšte jediný riadok a v ňom medzerou oddelený zoznam indexov podozrivých žiakov. Tento zoznam by mal byť utriedený vzostupne. V prípade, že známky žiadneho žiaka nie podozrivé, nechajte jediný riadok výstupu prázdny.


Príklad:

Vstup:

2
152
3
4
33125
421425
3
5555521

Výstup:

1 3


Vstup:

4
12
13
14
15
3
333
311
113

Výstup:

3


(C) MišoF, Zemčo. 2007 - 2013