colorscheme:
yellow
violet
bw
Prihlásenie:
Login: Heslo:

Problem statement: zenit11kkh

h) (30 bodov) Na odreagovanie sa po práci pri počítačmi sa učiteľ so žiakmi vybral skrášliť areál školy. Požičali si od školníka lopaty, krompáče, rýle a motyky a presunuli sa pred budovu, kde sa rozhodli zasadiť niekoľko okrasných a niekoľko úžitkových plodín. Keďže ale zlyhala organizácia, žiaci začali zvážať zeminu a kopať jamy rôznych hĺbok úplne nekoordinovane. Keď učiteľ po krátkom čase anarchiu zarazil, vedľa každého žiaka zostala alebo jama, alebo kopec zeminy. Učiteľ sa zamyslel, ako by sa dala táto situácia dať čo najrýchlejšie do poriadku a povedal si, že skúsi najprv nájsť trojicu žiakov tak, aby množstvo naznášanej zeminy touto trojicou presne stačilo na zahladenie jám vykopaných touto trojicou.


Na školskom pozemku pracovalo N žiakov (medzi 1 a 1000 vrátane). Každý žiak alebo vykopal jamu, v ktorej chýba niekoľko litrov zeminy, alebo nazvážal niekoľko litrov zeminy (pričom žiaci pracovali tak precízne, že daný objem je vždy celočíselný údaj v litroch). Na vstupe na ďalšom riadku nasleduje N celých nenulových čísel (najviac 100,000,000 v absolútnej hodnote), pričom záporné číslo označuje jamu s príslušným objemom a kladné nazvážanú zeminu s príslušným objemom. Nájdite takú trojicu čísel, ktorej súčet bude 0. Môžete predpokladať, že taká existuje. Na výstup vypíšte trojicu indexov čísel zo vstupu, usporiadanú rastúco. Ak je takých viac, vypíšte takú, ktorá čo najmenšie prvé číslo, a ak je stále odpoveď nejednoznačná, tak takú, ktorá druhé číslo čo najmenšie.


Príklad:

Vstup:

6
7 -1 3 4 -2 -1

Výstup:

2 3 5

Vstup:

5
9 -6 -5 -4 -3

Výstup:

1 2 5

Medzi sample vstupmi na testovači sa nachádza aj jeden veľký, ktorý tu ale nebudeme z praktických dôvodov uvádzať.


(C) MišoF, Zemčo. 2007 - 2013