colorscheme:
yellow
violet
bw
Prihlásenie:
Login: Heslo:

Problem statement: zenit11kke

e) (25 bodov) Učiteľ chcel ísť s kamarátmi na kofolu a futbal, ale napokon si povedal, že vyrieši ešte jednu matematickú úlohu. Táto úloha jednoduché zadanie. Keďže ale nie je jednoduché ju vyriešiť, pomôžte mu. V tejto úlohe je na vstupe jediné číslo N (1 <= N <= 1000) a zaujíma nás najmenšie také číslo, ktoré je deliteľné každým číslom, ktoré je menšie rovné N.


Príklad:

Vstup:

5


Výstup:


60


Vstup:


57


Výstup:


164249358725037825439200(C) MišoF, Zemčo. 2007 - 2013