colorscheme:
yellow
violet
bw
Prihlásenie:
Login: Heslo:

Problem statement: zenit14kki

I: Ozelenenie
35 bodov Časový limit: 1000 ms

V osade zvieratiek nastal veľký stavebný rozmach. Niektoré z nových budov vytŕčajú vysoko ponad porast a zo strany lesa, kade ide cesta ľudí, ich začalo byť nápadne vidieť. Preto sa zvieratká rozhodli, že vonkajšie steny príbytkov, ktoré vidno z cesty ľudí, vymaľujú na zeleno.

Pri pohľade zboku vyzerá každá budova ako obdĺžnik. Rozmer aj súradnice každého domčeka je navyše celé číslo v metroch. Pri pohľade zboku teda môžeme vidieť niečo takéto:

.........
..7......
..7......
..7.55...
..7.55...
.3335533.
.3335533.
.3333533.

Rôzne čísla označujú steny rôznych budov. Vidíme, že budovy môžu cez seba všelijako vytŕčať. Prečítajte zo vstupu informácie o pozíciách a výškach príbytkov a vypočítajte, koľko farby budú zvieratká potrebovať. Steny alebo časti stien, ktoré z cesty nevidno, maľovať samozrejme netreba.

Formát vstupu a výstupu

Na prvom riadku vstupu je celé číslo – počet príbytkov \(N\). Toto číslo je kladné a nepresahuje 50,000. Na zvyšných \(N\) riadkoch sú popisy budov. Každá budova je popísaná troma číslami: na ktorom metri pri pohľade zľava doprava začína, na ktorom končí a aká je vysoká. Môžete predpokladať, že všetky tri čísla sú kladné, druhé je ostro väčšie ako prvé a žiadne z čísel nepresahuje 1,000,000,000.

Na výstup vypíšte počet štvorcových metrov stien, ktoré treba nafarbiť na zeleno.

Príklady

Input:

3
3 4 7
2 9 3
5 7 5

Output:

29

Toto mestečko zodpovedá príkladu v zadaní.

Input:

5
4 11 5
5 12 2
2 5 7
8 9 6
1 2 5

Output:

59

(C) MišoF, Zemčo. 2007 - 2013