colorscheme:
yellow
violet
bw
Prihlásenie:
Login: Heslo:

Problem statement: zenit14kkd

D: Pole neorané
20 bodov Časový limit: 100 ms

Na rozdiel od ZOO na slobode zvieratká nikto nekŕmi. Preto je pestovanie obživy veľmi dôležité pre prežite osady. Pre tieto účely zvieratká vyplienili obdĺžnikovú časť džungle s veľkosťou \(R \times S\) metrov. Túto oblasť si rozdelili na malé štvorcové políčka so stranou meter.

Po vyčlenení oblasti sa začali hlásiť záujemcovia, ktorí by radi na poli pestovali svoje ovocie alebo zeleninu. Napríklad koala by mala rada na troch metroch štvorcových eukalyptus a zajko by rád mal aspoň na štyroch políčkach mrkvu. Pomôžte zvieratkám a rozdeľte pole tak, aby mal každý na poli svoje miesto a aby tam bol poriadok.

Formát vstupu

Na prvom riadku vstupu sú tri medzerou oddelené čísla \(R, S, N\) – rozmery poľa a počet nárokov. Platí \(1 \leq R, S \leq 100\) a \(1 \leq N \leq 25\). Na druhom riadku vstupu je \(N\) medzerou oddelených celých kladných čísel – veľkosť jednotlivých nárokov. Môžete predpokladať, že tieto čísla nepresahujú 10,000.

Formát výstupu

V prípade, že nie je dosť poľa pre všetkých, vypíšte NEDA SA. V opačnom prípade vypíšte \(R\) riadkov. Na každom z nich vypíšte \(S\) veľkých písmen anglickej abecedy. Časť poľa prislúchajúca prvej žiadosti označte písmenom A, časť pre druhú žiadosť písmenom B a tak ďalej až po Y. Každá oblasť musí byť súvislá: medzi ľubovoľnými dvoma políčkami oblasti musí existovať cesta, ktorá prechádza len cez políčka tejto oblasti. Prechod môžeme medzi políčkami spraviť len vtedy, ak sa dotýkajú celou hranou (dotyk rožkom nestačí). Ak je nejaká časť poľa nepriradená žiadnej žiadosti, označte ju písmenom Z. Spomedzi všetkých správnych rozparcelovaní poľa vypíšte ľubovoľnú. A tešte sa, že sme vám nedali spočítať, koľko rôznych správnych riešení existuje!

Príklady

Input:

5 5 3
11 4 1

Output:

AABBB
AAAAB
CAAZZ
AAZZZ
ZAZZZ

Toto je jedna z množstva správnych možností. Všimnite si, že nepoužitá oblasť označená písmenom Z nemusí byť súvislá.

Input:

3 3 2
1 8

Output:

BBB
BAB
BBB

Tu sa oblasť označená písmenom Z nevyskytuje, pretože sme využili akurát celé pole.

Input:

3 3 2
2 8

Output:

NEDA SA

(C) MišoF, Zemčo. 2007 - 2013