colorscheme:
yellow
violet
bw
Prihlásenie:
Login: Heslo:

Problem statement: zenit13kkb

B: Ruská delegácia
20 bodov Časový limit: 100 ms


Medzi významné súčasti prezidentskej práce patrí aj reprezentácia krajiny na diplomatickom poli. V najbližších dňoch príde na oficiálnu návštevu veľká delegácia z Ruska. Prezidentská kancelária má plno práce s prípravou atraktívneho programu. Maroško ale rieši o niečo triviálnejší problém.

V tejto úlohe budeme uvažovať ruské mužské mená. Každé ruské meno pozostáva z troch slov: krstného mena, otčestva a priezviska. Krstné meno vyberajú rodičia pri narodení, otčestvo je odvodené od krstného mena otca a priezvisko sa dedí po rodičoch. Ak má napríklad otec Sergej Ivanov syna, ktorého nazve Dmitrij, tak celé meno tohto syna bude znieť Dmitrij Sergejevič Ivanov.

Otčestvo spoznáme podľa toho, že končí na a priezvisko spoznáme podľa toho, že končí na ov. Pre krstné meno neplatí ani jedna z týchto dvoch podmienok (môže sa končiť na ľubovoľné dve písmena okrem týchto dvoch kombinácií). Tento popis je samozrejme oproti realite veľké zjednodušenie, ale na účely Maroškovej prípravy postačuje.

Maroško má zoznam členov delegácie. Má ale podozrenie, že trojica mien niektorých jednotlivcov nie je správne usporiadaná alebo dokonca úplne chybná. Napíšte mu preto program, ktorý prečíta tri slová a zistí, či dokážu utvoriť korektné ruské meno (v zmysle popisu na začiatku tohto zadania).

Na vstupe sú tri riadky a na každom z nich práve jedno slovo. Toto slovo pozostáva z aspoň troch písmen anglickej abecedy, pričom prvé písmeno je veľké a zvyšné písmená malé. Dĺžka slov nepresahuje 20 znakov. Výstup pozostáva z jediného riadku. V prípade, že sa z týchto troch slov nedá zostaviť korektné ruské meno vypíšte nekorektne ruske meno. V opačnom prípade vypíšte správne usporiadané tri slová. Medzi každé dve slová vypíšte jednu medzeru.

> Príklady:

vstup
Ivanovic
Ivanov
Ivan
výstup

Ivan Ivanovic Ivanov
vstup
Fjodorovic
Rebrov
Sergejevic
výstup
nekorektne ruske meno

V tomto mene máme dve otčestvá a žiadne krstné meno.
vstup
Lev
Nikolaj
Valerij 
výstup
nekorektne ruske meno 

Tu nemáme ani otčestvo, ani priezvisko.(C) MišoF, Zemčo. 2007 - 2013