colorscheme:
yellow
violet
bw
Prihlásenie:
Login: Heslo:

Problem statement: zenit17kkb

Babráci na pretekoch

Počet bodov: 15, časový limit: 500ms

Nedávno sa v Absurdistane konali preteky Formuly 1. Všetko išlo fajn až na dve maličkosti. Tá menšia z nich je, že celá Absurdistanská dráha nemá žiadnu zákrutu, čiže pretekári celý čas letia najvyššou rýchlosťou. Tá väčšia z nich? Po skončení pretekov zožral jedinú výsledkovú listinu pes.

Sám prezident Absurdistanu vás teda žiada o pomoc. Treba zistiť, kto preteky vyhral. Ak sa to nezistí, budú padať hlavy.

Úloha

Dostanete dĺžku dráhy \(l\) v metroch a počiatočnú vzdialenosť \(d\) medzi súťažiacimi. Prvý súťažiaci začína presne na štarte, druhý začína \(d\) metrov pred štartom, tretí \(2d\) metrov pred štartom, … To znamená, že prvý súťažiaci musí do cieľa prejsť \(l\) metrov, druhý \(l + d\), atď.

Ďalej dostanete popis jednotlivých pretekárov – pre každého z nich dostanete maximálnu rýchlosť, ktorú vie dosiahnuť. Môžete predpokladať, že hneď od začiatku preteku do konca ide každý pretekár svojou maximálnou rýchlosťou.

Vstup a výstup

Na prvom riadku vstupu dostanete celé čísla \(n,\ l,\, d\) (\(1 \leq n \leq 100\), \(1\,000\,000\,000 \leq l \leq 10^{18}\), \(1 \leq d \leq 10\)). Nasleduje \(n\) riadkov, \(i\)-ty z nich obsahuje jedno celé číslo \(v_i\) (\(1 \leq v_i \leq 300\)), rýchlosť \(i\)-teho pretekára v metroch za sekundu.

Vypíšte jediný riadok s číslom pretekára, ktorý vyhral (dorazil prvý do cieľa). Môžete predpokladať, že všetky rýchlosti pretekárov sú rôzne. Ďalej môžete predpokladať, že časy prvého pretekára a druhého pretekára sa líšia aspoň o \(1\) sekundu.

Príklad

Input:

3 4693579041 7
47
42
300

Output:

3

Prvý pretekár dorazí do cieľa po \(9.986 \times 10^7\) sekundách, druhý po \(1.118 \times 10^8\) sekundách a tretí po \(1.565 \times 10^7\) sekundách.


(C) MišoF, Zemčo. 2007 - 2013