colorscheme:
yellow
violet
bw
Prihlásenie:
Login: Heslo:

Problem statement: zenit16kkd

Dosť bolo zdĺhavých rozprávok

Počet bodov: 20, časový limit: 500ms

V tejto úlohe sa budeme venovať postupnosti čísel, ktoré sa nazývajú Fibonacciho čísla. Fibonacciho čísla sú definované nasledovne: \[F_0 = 0\] \[F_1 = 1\] \[F_n = F_{n-1} + F_{n-2}\]

Prvých niekoľko Fibonacciho čísel vyzerá nasledovne: \(0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 ...\)

Vstup a Výstup

Na vstupe je jediné Fibonacciho číslo \(n\), nepresahujúce \(10^{18}\).

Vypíšte ľubovoľné tri Fibonacciho čísla tak, aby ich súčet bol rovný \(n\). Ak sa to nedá, vypíšte namiesto troch čísel vetu “Nez odovzdam riesenie s touto odpovedou, poriadne si precitam a pochopim zadanie!” bez úvodzoviek.

Uistite sa, že používate dostatočne veľkú celočíselnú premennú na ukladanie vstupu (long long v C++, int64 v Pascale).

Príklad

Input:

121393

Output:

75025
17711
28657

(C) MišoF, Zemčo. 2007 - 2013