colorscheme:
yellow
violet
bw
Prihlásenie:
Login: Heslo:

Problem statement: zenit16kka

Aké to bolo číslo?

Počet bodov: 10, časový limit: 500ms

Marek sa nedávno stavil so Zemanom, že dokáže zjesť veľa čokolády za jeden mesiac a pritom nepribrať. Jediný problém je, že zabudol, koľko presne čokolády to má zjesť. Našťastie si pamätá niekoľko množstiev, o ktoré sa určite nestavili.

Keďže Marek nechce prehrať stávku iba preto, že zabudol, o čo sa vlastne stavil a Zeman mu nepovie ani mäkké f, obrátil sa na vás. Vašou úlohou je nájsť nejaké množstvo čokolády, o ktoré sa mohol Marek staviť.

Vstup a výstup

Vstup pozostáva z dvoch riadkov. V prvom dostanete číslo \(n\), \((1 \leq n \leq 1000)\), počet čísel, o ktoré sa Marek určite nestavil. Na druhom riadku dostanete medzerami oddelené tieto čísla. Všetky čísla na vstupe budú kladné a menšie ako \(5000\).

Na výstup vypíšte jedno celé kladné číslo menšie ako \(5000\)1, nejaké množstvo čokolády, o ktoré sa mohol Marek staviť. Ak takých čísel existuje viac, môžete vypísať ktorékoľvek. Ak žiadne také číslo neexistuje, vypíšte \(-1\).

 Príklad

Input:

10
1 4 7 2 5 6 6 1 5 3

Output:

47

  1. Nulu nepovažujeme za kladné číslo, \(5000\) nie je menšie ako \(5000\) a teda nebude považované za správnu odpoveď.


(C) MišoF, Zemčo. 2007 - 2013