colorscheme:
yellow
violet
bw
Prihlásenie:
Login: Heslo:

Problem statement: zenit15kkg

Známa firma

Počet bodov: 25, časový limit: 500ms

Firma Zen-IT vám je už určite známa zo školského kola, podobne ako jej kultúra delenia. Naša milá recepčná práve dostala ďalšiu zásielku, ktorá je ale tentokrát taká veľká, že si z nej ide oči vyočiť. Opäť potrebuje vašu pomoc, aby zistila, či je táto zásielka výborná. Ak je naozaj zásielka výborná, chcela by navyše vedieť, koľkokrát ju bude musieť rozdeľovať ona, aby si vykázala, koľko práce dnes urobí.

Na pripomenutie, delenie vo firme Zen-IT funguje nasledovne: Zásielku, v ktorej je \(N\) predmetov, celú preberie zodpovedná osoba. Táto zodpovedná osoba nájde nejakého ďalšieho zamestnanca, ktorý ešte z tejto zásielky nič nemá a odovzdá mu polovicu. Každý, kto má v rukách párny počet predmetov, vyhľadá niekoho, kto ešte nič nemá a polovicu svojich predmetov mu odovzdá. Tí, ktorí majú nepárny počet predmetov, sú spokojní a všetky si nechajú. Firma Zen-IT má veľmi veľa zamestnancov a môžete predpokladať, že ak niekto hľadá zamestnanca, ktorý ešte nemá žiaden predmet, aspoň jedného takého bude vedieť nájsť.

Výborná je taká zásielka, s ktorou sa zamestnanci rozdelia tak, že každému ostane práve jeden predmet z tejto zásielky.

Vstup a výstup

Na vstupe je jediné číslo \(N\), počet predmetov v zásielke. \(N\) má nanajvýš \(300\) cifier. Ak je takáto zásielka výborná, vypíšte na jeden riadok slovo ano a na druhý riadok počet delení, ktoré absolvuje milá recepčná, než jej ostane jediný predmet. Ak takáto zásielka nie je výborná, vypíšte na jediný riadok slovo nie.

Príklady

Input:

1024

Output:

ano
10

Input:

1026

Output:

nie

Zásielku síce recepčná rozdelí na dve veľkosti 513, ale ďalej si už nepomôže.


(C) MišoF, Zemčo. 2007 - 2013