colorscheme:
yellow
violet
bw
Prihlásenie:
Login: Heslo:

Problem statement: zenit15kke

Externá sčítačka

Počet bodov: 20, časový limit: 500ms

Kutil Maťko vymyslel a neskôr takmer úspešne vyrobil malú automatickú sčítačku, ktorá však vie, kvôli nepozornosti pri výrobe, sčítať iba párne čísla. Usilovne sčíta všetky čísla, ktoré jej Maťko dá, až kým nedostane nepárne číslo. S takým číslom nevie, čo má robiť, tak vypíše ERROR. Potom je už chúďa sčítačka v chybovom stave a vypisuje ERROR na každé číslo, ktoré dostane. Keď však vypíše desaťkrát ERROR, začne si myslieť, že ju Maťko týra a vypisuje už len TEROR.

Pôvodne si Maťko myslel, že takáto funkcionalita bude príjemným skrášlením, ale po čase ho všetky tie TEROR-y začali celkom nudiť. Rád by však v škole ukázal, čo sa mu podarilo vyrobiť. Vedeli by ste napísať program, ktorý sa bude správať rovnako, ako táto sčítačka?

Vstup a výstup

Na prvom riadku vstupu je \(n\) (\(1 \leq n \leq 100\, 000\)) prirodzených čísel oddelených medzerami. Predstavujú jednotlivé čísla, ktoré Maťko dáva svojej sčítačke. Všetky tieto čísla budú medzi \(0\) a \(1000\).

Vždy, keď prečítate číslo, vypíšte súčet všetkých doteraz prečítaných čísel. Toto robte až dovtedy, kým neprečítate nepárne číslo. Vtedy vypíšte na výstup ERROR a takisto aj po každom ďalšom prečítanom čísle vypisujte na výstup ERROR. Ak ste takýmto spôsobom vypísali na výstup ERROR už desaťkrát, vypisujte pre každé prečítané číslo TEROR. Všetky čísla, ERROR-y a TEROR-y na výstupe majú byť oddelené medzerami.

Príklady

Input:

0 0 0 0 0 2 0 1

Output:

0 0 0 0 0 2 2 ERROR

Input:

5 18

Output:

ERROR ERROR

Input:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Output:

0 ERROR ERROR ERROR ERROR ERROR ERROR ERROR ERROR ERROR ERROR TEROR TEROR

(C) MišoF, Zemčo. 2007 - 2013