colorscheme:
yellow
violet
bw
Prihlásenie:
Login: Heslo:

Problem statement: zenit15kkb

Kvety

Počet bodov: 15, časový limit: 100ms

Kvetinárka Zdenka si kúpila päť nových, rôzne veľkých kvetov a chce si ich zasadiť. Bojí sa ale, že si budú kvety tieniť, preto ich chce zasadiť za sebou zoradené podľa veľkosti. Chcela by teraz vedieť, ako to bude celé vyzerať.

Vstup a výstup

Na prvom riadku vstupu je \(5\) navzájom rôznych prirodzených čísel – výšky jednotlivých kvetov. Na výstup vypíšte týchto \(5\) čísel usporiadaných od najmenšieho po najväčšie.

Príklady

Input:

4 15 1 8 20

Output:

1 4 8 15 20

Input:

47 152 1 21 48

Output:

1 21 47 48 152

(C) MišoF, Zemčo. 2007 - 2013