colorscheme:
yellow
violet
bw
Prihlásenie:
Login: Heslo:

Problem statement: zenit15kka

Mindgame

Počet bodov: 10, časový limit: 100ms

Skúsme byť jeden k druhému úprimní. Najmä teda vy k sebe. Chceli by sme vedieť, ako sa voláte a na koľko odhadujete svoje programátorské schopnosti.

Zadanie

Vypíšte jeden riadok so svojím menom a počtom bodov, ktorý si (úprimne) myslíte, že dostanete za túto úlohu.

Vstup a výstup

Vstup nemusíte očákavať žiaden.

Vypíšte dva riadky, na prvom uveďte vaše meno, na druhom váš úprimný celočíselný odhad svojho ohodnotenia.

Príklad

Input:

Output:

Zafod Biblbrox
5

(C) MišoF, Zemčo. 2007 - 2013