colorscheme:
yellow
violet
bw
Prihlásenie:
Login: Heslo:

Problem statement: zenit12cke

E: Kaleráby
30 bodov Časový limit: 200 ms

Farmár Johny pestuje kaleráby už N mesiacov. V poslednej dobe sa ale obchodu príliš nedarí.

Johny mal stretnutie s ekonomickým riaditeľom a ten mu ukázal vývoj ceny kalerábu počas nejakého obdobia v minulosti. Spolu s nájazdom zlých sysľov tak odôvodnil ekonomický prepad farmy. Johny je trocha podozrievavý a preto si chce tieto údaje preveriť.

Cena kalerábu sa udáva v dolároch za bedničku. Táto hodnota je vždy celé číslo, ktoré každý mesiac rastie o jedna alebo klesá o jedna. Johny vie, aká bola cena kalerábu keď s farmou začínal a aká je teraz. Rád by mal program, ktorý mu povie, či sa počas tohto obdobia mohlo vyskytnúť podobdobie s vývojom, aký mu ukázal jeho ekonomický riaditeľ. Ak by sa ukázalo, že to nie je možné, znamenalo by to, že ho ekonomický riaditeľ klamal. To by spôsobilo isté personálne zmeny. Napríklad presun ľudí z ekonomického oddelenia do oddelenia zodpovedného za čistotu kravína.

Na prvom riadku vstupu sú tri celé nezáporné čísla: dĺžka sledovaného obdobia N (1 ≤ N ≤ 100,000) v mesiacoch, počiatočná cena kalerábu c0 a jeho súčasná cena cN. Platí 1 ≤ c0, cN ≤ 100,000. Na druhom riadku vstupu je reťazec symbolov H a D, ktoré označujú vývoj v období na prezentácii. H označuje nárast ceny kalerábu o 1 a D označuje pokles o 1. Dĺžka reťazca je medzi 1 a N vrátane. Všimnite si, že postupnosť cien počas N mesiacov zahŕňa N+1 čísel: cena pred prvým mesiacom, cena po prvom mesiaci, cena po druhom mesiaci, ..., cena po N-tom mesiaci.

Zistite, či existuje vývoj ceny kalerábu počas celých N mesiacov, ktorý spĺňa nasledovné podmienky:

 • Počiatočná cena je c0 a cena na konci je cN.
 • Nikdy počas vývoja cena neklesne pod 1.
 • Keď si zapíšeme zmeny ceny počas tohto obdobia ako reťazec dlhý N, ktorý pozostáva zo znakov H a D, potom je vývoj zo vstupu súvislým podúsekom tohto reťazca.

Ak taký vývoj existuje, vypíšte ANO. V opačnom prípade vypíšte NIE. Programy, ktoré vypisujú odpoveď, ktorá nezávisí od vstupu (alebo závisí príliš nekorektne) nezískajú veľa bodov :-).

> Príklady:

vstup

5 1 4
HHD

  
 
výstup


ANO

  
 
vstup

1 4 5
H

  
 
výstup


ANO

  
 
vstup

4 7 11
D

  
 
výstup


NIE

  
 
vstup

4 1 1
DDH

  
 
výstup

NIE

  
 
(C) MišoF, Zemčo. 2007 - 2013