colorscheme:
yellow
violet
bw
Prihlásenie:
Login: Heslo:

Problem statement: zenit12ckc

C: Kukurica
15 bodov Časový limit: 200 ms

Kukurica je v poslednej dobe v kurze. Hlavne dopyt v Spojených štátoch amerických rastie závratným tempom. Keďže farmár Bob intenzívne sleduje trendy vo svete, rozhodol sa niektoré svoje polia prerobiť na kukuričné.

Bob by rád vyrobil tabule s nápisom KUKURICA na označenie nových oblastí. Po poslednom proteste farmárov proti prezidentovi má v garáži veľké množstvo transparentov, ktoré niesli jeho kamaráti. Bob by ich chcel rozsekať a pozliepať z nich čo najviac transparentov pre seba.

Na vstupe je jeden riadok, obsahujúci veľké písmená anglickej abecedy a medzery. Vstupný súbor je ukončený jedným znakom nového riadku (ASCII kód 10). Na vstupe je aspoň jedno písmeno a najviac 1000 znakov.

Na výstup vypíšte jedno číslo: počet zostrojiteľných transparentov, ak sa vstupný text vhodne naseká.

> Príklady:

vstup

VEVERICA UKRADLA CVIKLU A KUKU RUKU

  
 
výstup


2

  
 
vstup

KUKURICE KUKURICE KDE STE MOJE KUKURICE

  
 
výstup


0

  
 
(C) MišoF, Zemčo. 2007 - 2013