colorscheme:
yellow
violet
bw
Prihlásenie:
Login: Heslo:

Problem statement: zenit12ckb

B: Príhovor
20 bodov Časový limit: 200 ms

Prvým bodom kongresu bol samozrejme príhovor vrchného farmára. Vrchný farmár je významná funkcia volená komunitou na tri roky. Tento rok v nej začal úradovať skúsený Vladimír. Vladimír má svojský spôsob komunikácie. Kritika mu vyčíta, že je príliš priamy a agresívny. Preto sa Vladimír rozhodol, že svoj úvodný príhovor obohatí niekoľkými tzv. zjemňovacími frázami.

Na vstupe je text príhovoru na jednom riadku, pozostávajúci zo znakov veľkých písmen anglickej abecedy, medzier, bodiek a čiarok (je ukončený jedným znakom nového riadku \n, ASCII kód 10). Vstup bude obsahovať aspoň jednu vetu a najviac 2000 znakov. Text bude končiť bodkou. Môžete predpokladať, že za každou bodkou okrem poslednej bude medzera. Za každou takouto medzerou bude veľké písmeno anglickej abecedy, ktoré je prvým znakom ďalšej vety. Nič iné o vstupe nepredpokladajte.

Budeme striedať tri frázy: "môžem sa mýliť, ale", "nazdávam sa, že" a "nemôžem sa ubrániť dojmu, že" (vo výstupe budú veľkými písmenami bez diakritiky). Na začiatok každej vety vsuňte jednu z týchto hlášok. Postupujte v danom poradí a hlášky striedajte dokola (pred prvú, štvrtú, siedmu vetu dajte prvú hlášku atď). Začiatok prvej vety je úplne prvý znak vstupu, ostatné hlášky napojte za medzeru za bodkou ukončujúcou predchádzajúcu vetu. Ostatné znaky príhovoru zachovajte.

> Príklady:

vstup

DO TEJTO FUNKCIE SOM BOL ZVOLENY ZASLUZENE. VIACERE NASE PROBLEMY MAJU KORENE V LENIVOSTI NASICH PRACOVNIKOV. BUDE POTREBNA VELKA NAMAHA NA ICH ODSTRANENIE.

  
 
výstup


MOZEM SA MYLIT, ALE DO TEJTO FUNKCIE SOM BOL ZVOLENY ZASLUZENE. NAZDAVAM SA, ZE VIACERE NASE PROBLEMY MAJU KORENE V LENIVOSTI NASICH PRACOVNIKOV. NEMOZEM SA UBRANIT DOJMU, ZE BUDE POTREBNA VELKA NAMAHA NA ICH ODSTRANENIE.

  
 
vstup

PROBLEM MINIMALNEHO REZU JE RIESITELNY POMOCOU TOKOV. TOTO BY MAL VEDIET KAZDY SPRAVNY POLNOHOSPODAR. MAREK TO VIE. MAREK JE SIKULKA. MAREK SPLNA EUROPSKE PARAMETRE.

  
 
výstup

MOZEM SA MYLIT, ALE PROBLEM MINIMALNEHO REZU JE RIESITELNY POMOCOU TOKOV. NAZDAVAM SA, ZE TOTO BY MAL VEDIET KAZDY SPRAVNY POLNOHOSPODAR. NEMOZEM SA UBRANIT DOJMU, ZE MAREK TO VIE. MOZEM SA MYLIT, ALE MAREK JE SIKULKA. NAZDAVAM SA, ZE MAREK SPLNA EUROPSKE PARAMETRE.

  
 
(C) MišoF, Zemčo. 2007 - 2013