colorscheme:
yellow
violet
bw
Prihlásenie:
Login: Heslo:

Problem statement: zenit11ckh

h) (30 bodov)

Pre veľký úspech pre teba personálne oddelenie ešte jednu úlohu. Toto oddelenie veľký zoznam zamestnancov, ktorých ma zoradených podľa neznámeho kľúča. O každom zamestnancovi zaznamenané jedno nezáporné celé číslospokojnosť nadriadeného s prácou daného zamestnanca. Raz za čas samozrejme príde aktualizácia tejto spokojnosti. Okrem toho raz za čas príde z vyššieho vedenia direktíva typu:vyberte jedného zamestnanca, s ktorým je spokojnosť aspoň Z a odmeňťe ho za mimoriadny prínos pre inštitúciu. Nadriadeným nezáleží na tom, ktorý zamestnanec to bude a preto pracuje personálne oddelenie tak, že ide po zozname zamestnancov od začiatku a odmení prvého vyhovujúceho zamestnanca s danou spokojnosťou. Napíšte program, ktorý pomôže personálnemu oddeleniu. Na vstupe na prvom riadku dve hodnoty: počet zamestnancov N a počet dotazov M (1 <= N,M <= 100,000). Nasleduje M riadkov, ktoré môžu byť dvoch tvarov:

  • 1 X Y, spokojnosť so zamestnancom s poradovým číslom X sa mení na Y.

  • 2 Z, odmeňte nejakého zamestnanca, s ktorým vládne spokojnosť aspoň Z.


V uvedených dotazoch je X medzi 1 a N. Y a Z celé nezáporné čísla nepresahujúce miliardu. Na začiatku je spokojnosť so všetkými rovná nule. Pre každú požiadavku typu 2 vypíšte na samostatný riadok najmenšie číslo zamestnanca, s ktorým v danom momente vládne spokojnosť aspoň Z. Ak taký zamestnanec neexistuje, vypíšte nikto. Za priamočiare riešenie bude približne polovica bodov.


Príklad:

Vstup:

5 5
2
1 3 3
2 2
1 2 5
2 2


Výstup:

nikto
3
2


Vstup:

5 7
1 3 7
1 4 10
2 8
2 6
1 3 4
2 6
2 3


Výstup:

4
3
4
3


Posledný príklad je veľký a preto ho tu nebudeme uvádzať.


(C) MišoF, Zemčo. 2007 - 2013