colorscheme:
yellow
violet
bw
Prihlásenie:
Login: Heslo:

Problem statement: zenit11ckd

d) (30 bodov)

Len o pár galaxii od C-civilizácie sa nachádza domovská planéta F-planéty. Obyvatelia F-planéty majú najobľúbenejšiu známku na vysokej škole Fx, radi jedia fazuľu a nadovšetko milujú futbal (áno, FIFA svojím agresívnym marketingom dokázala túto hru presadiť a predať aj na takejto vzdialenej destinácii... futbal sa stal populárnym najmä potom, ako za miestny klub odohral sezónu David Beckham). Z F-planéty prišla prosba o implementáciu vykresľovača tabuliek strelcov pre miestny informačný portál. Taká tabuľka vyzerá asi takto:


+----+---------+---+
| 1. | Fabus   | 5 |
+----+---------+---+
| 2. | Kozlej  | 2 |
|    | Luhovy  |   |
|    | Nemeth  |   |
+----+---------+---+
| 3. | Dina    | 1 |
|    | Masaryk |   |
+----+---------+---+


Vstup pozostáva z niekoľkých riadkov (aspoň 1, najviac 1000). Na každom riadku je priezvisko strelca jedného gólu. Priezvisko je reťazec malých alebo veľkých písmen anglickej abecedy, pozostávajúci z aspoň jedného a najviac 30 znakov. Priezvisko je unikátny identifikátor hráča. Ak sa v zozname nejaké priezvisko vyskytne napríklad tri krát, potom daný hráč strelil tri góly. Strelci, ktorí strelili rovnaký počet gólov, sa majú v tabuľke objaviť na rovnakom mieste. Pre tabuľku musia platiť nasledovné skutočnosti:


  • Tabuľka tri stĺpce. V prvom je poradie, v druhom mená strelcov a v treťom je počet strelených gólov.

  • V tabuľke sa vyskytnúť najviac 10 najlepších umiestnení.

  • V rámci jedného umiestnenia musia byť uvedení všetci strelci s daným počtom strelených gólov.

  • Okraje medzi riadkami, stĺpcami a samotný okraj tabuľky pozostáva zo znakov |,-.+ (viď príklad).

  • Medzi stĺpcami je vždy oddeľovacia čiara.

  • Medzi riadkami je oddeľovacia čiara len vtedy, ak na dvoch oddeľovaných riadkoch strelci s rôznym počtom gólov.

  • V rámci skupiny strelcov s rovnakým počtom gólov títo strelci uvedení v abecednom poradí.

  • Texty vo všetkých stĺpcoch a riadkoch zarovnané doľava.

  • Všetky texty vo všetkých riadkoch oddelené od okrajov stĺpca spredu práve jednou medzerou a zozadu aspoň jednou medzerou. Šírka stĺpca je rovná dĺžke najdlhšieho reťazca v danom stĺpci, ku ktorému je z každej strany pridaná jedna medzera.

  • Prvý a tretí stĺpec riadka je prázdny, okrem prípadu, že ide o prvého strelca v skupine strelcov s rovnakým počtom strelených gólov.


Môžete predpokladať, že žiadny hráč nestrelil viac ako 999 gólov.


Príklad:

Vstup:

Kozlej
Luhovy
Dina
Luhovy
Fabus
Fabus
Fabus
Nemeth
Nemeth
Kozlej
Fabus
Fabus
Masaryk

Výstup:

+----+---------+---+
| 1. | Fabus   | 5 |
+----+---------+---+
| 2. | Kozlej  | 2 |
|    | Luhovy  |   |
|    | Nemeth  |   |
+----+---------+---+
| 3. | Dina    | 1 |
|    | Masaryk |   |
+----+---------+---+


Vstup:

Petrzlen
Zemco
Rasto
Miso
Majak
Usama
Halucinka
Fajo
Bea
Mito
Dano
MisoF
Koniiiiiiiik

Výstup:

+----+--------------+---+
| 1. | Bea          | 1 |
|    | Dano         |   |
|    | Fajo         |   |
|    | Halucinka    |   |
|    | Koniiiiiiiik |   |
|    | Majak        |   |
|    | Miso         |   |
|    | MisoF        |   |
|    | Mito         |   |
|    | Petrzlen     |   |
|    | Rasto        |   |
|    | Usama        |   |
|    | Zemco        |   |
+----+--------------+---+

Vstup:

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
E
E
E
E
E
E
E
F
F
F
F
F
F
G
G
G
G
G
H
H
H
H
I
I
I
J
J
K

Výstup:

+-----+---+----+
| 1.  | A | 11 |
+-----+---+----+
| 2.  | B | 10 |
+-----+---+----+
| 3.  | C | 9  |
+-----+---+----+
| 4.  | D | 8  |
+-----+---+----+
| 5.  | E | 7  |
+-----+---+----+
| 6.  | F | 6  |
+-----+---+----+
| 7.  | G | 5  |
+-----+---+----+
| 8.  | H | 4  |
+-----+---+----+
| 9.  | I | 3  |
+-----+---+----+
| 10. | J | 2  |
+-----+---+----+


(C) MišoF, Zemčo. 2007 - 2013