colorscheme:
yellow
violet
bw
Prihlásenie:
Login: Heslo:

Problem statement: zenit11ckb

b) (15 bodov)

Ako svoje prvé testovacie zadanie si dostal za úlohu zanalyzovať činnosť oddelenia štúdia medziplanetárnej hmoty. Na tomto oddelení pracujú traja zamestnanci: Zemčo, Pavelo a Kenny (to len ich krycie mená, pretože v tajnom úrade musia mať všetci utajenú identitu). Títo zamestnanci majú v kancelárii tri sedacie zariadenia: fajné voňavé kresielko, priemerná otočná stolička a rozpadnutý stolec. Samozrejme, každý chce sedieť na fajnom voňavom kresielku, a ak to nie je možné tak aspoň na priemernej otočnej stoličke. V každom prípade je cieľom každého z nich sa vyhnúť rozpadnutému stolcu. Ten, ako jeho popis prezrádza, nie je vôbec ergonomický. Dokonca sa z neho občas oddelí aj nejaká trieska. Preto vyzerá práca v kancelárii nasledovne: každý, kto príde do miestnosti pracovať, si za svoj stôl presunie najkvalitnejšie voľné sedacie zariadenie. Akonáhle si sadne, ponorí sa do svojich pracovných úloh a nemení svoje sedacie zariadenie ani v prípade, že sa medzičasom uvoľní odchodom niekoho iného lepšie.

V tejto úlohe máte simulovať boj o stoličky. Dané dáta, kto prešiel dverami kancelárie (podľa záznamu senzora čipových kariet). Na začiatku je miestnosť prázdna. Vašou úlohou je napísať, na ktorom zariadení sedí na konci Zemčo (ak je prítomný). Vstup pozostáva z viacerých riadkov (aspoň 1, najviac 1000), na každom riadku je meno jedného z troch zamestnancov (uvedený malými písmenami anglickej abecedy). Ak je zamestnanec neprítomný a na vstupe sa vyskytne jeho meno, znamená to, že prešiel vrátnicou, vošiel do kancelárie a usadil sa. Ak je zamestnanec prítomný a v postupnosti na vstupe sa vyskytne jeho meno, znamená to, že úrad opustil a uvoľnil svoje sedacie zariadenie. Na výstup vypíšte jednu zo štyroch odpovedí (úvodzovky pre prehľadnosť, nie súčasťou výstupu): "nepritomny", "fajne vonave kresielko", "priemerna otocna stolicka", "rozpadnuty stolec".


Príklad:

Vstup:

zemco
kenny
zemco
pavelo
kenny
zemco

Výstup:

priemerna otocna stolicka


Vstup:

zemco
pavelo
kenny
zemco
kenny
zemco

Výstup:

fajne vonave kresielko


Vstup:

kenny
zemco
pavelo
zemco
pavelo

Výstup:

nepritomny


(C) MišoF, Zemčo. 2007 - 2013