colorscheme:
yellow
violet
bw
Prihlásenie:
Login: Heslo:

Problem statement: zenit13cka

A: Prehistorik
15 bodov Časový limit: 100 ms


Neandertálec1 sa ráno prebudil a zistil, že nemá nič na jedenie. Preto vzal do ruky kyjak a poď ho uloviť si niečo pod zub. Ako si tak kráčal po pravekej krajine, stretol kamaráta, ktorý mu povedal, že videl stádo mamutov. Povedal aj počet mamutov v stáde. Číslovky ale Neandertálcovi nikdy nešli. Pomôžte mu!

Pravekí ľudia používali jednoduchý systém na označovanie veľkostí stád. Základným nositeľom informácie sú slová typu UUUUHH a HHHUU. Tieto slová môžu mať rôzny počet písmen U a H, ktoré ale nikdy nie sú premiešané. V slove sa teda vyskytuje aspoň jedno U a za ním aspoň jedno H, alebo najprv aspoň jedno H a za ním aspoň jedno U (najkratšie slovo má teda dĺžku dva).

Každé slovo uvedeného tvaru označuje jednoduchú číslovku, ktorej hodnota je počet písmen v slove. Všimnite si, že táto notácia nie je jednoznačná: napríklad číslo 5 sa dá povedať ako UUHHH, UUUHH, ale aj HUUUU. Celé vyjadrené číslo môže (a nemusí) byť zložené z viacerých slov pre jednoduché číslovky, pričom jeho hodnota je súčet jednoduchých čísloviek. Číslo 5 sa teda dá povedať napríklad aj ako UH HHU.

Na vstupe je jediný riadok s pravekou číslovkou. Slová pre jednoduché číslovky sú oddelené práve jednou medzerou (iné medzery sa na vstupe nevyskytujú). Môžete predpokladať, že vstup je neprázdny a neobsahuje viac ako 500 znakov. Na jediný riadok výstupu vypíšte počet mamutov v stáde.

> Príklady:

vstup

HHUUUUUU UUUUHH 

výstup
14    

Prvé slovo označuje 8 a druhé 6.


vstup

UH UH UH UH HUU
výstup
11 
(C) MišoF, Zemčo. 2007 - 2013