colorscheme:
yellow
violet
bw
Prihlásenie:
Login: Heslo:

Problem statement: zenit17ckd

Dračie raňajky v posteli?

Počet bodov: 20, časový limit: 1000ms

Hrdina zobudil draka z prvej úlohy. Už mu neostáva nič iné, ako stať sa dračími raňajkami v posteli. Našťastie, keďže (na drakovo počudovanie) túto chybu spravilo za poslednú hodinu prekvapivo veľa iných hrdinov, je už prejedený a hýbe sa pomaly.

Náš hrdina sa teda dal na hrdinský útek. Keď sa dostal von z dračej nory, myslel si, že má vyhrané. Omyl. Drak totiž vzlietol a hrdina nevedel, z ktorej strany naňho zaútočí. Mal však od prastarého čarodeja Ondreja nasledovnú čarovnú mapu:

Čarovná mapa

Čarovná mapa

Hrdina luskol prstami a dozvedel sa, na ktorom čísle na mape stojí on, a nad ktorým číslom sa nachádza drak. Teraz potrebuje vedieť, ktorým smerom má utekať!

Vstup a výstup

V jednom riadku vstupu sú dve čísla \(a\) a \(b\) (\(1 \leq a,b \leq 10^{12},\ a \neq b\)). Hrdina stojí podľa mapy na políčku číslo \(a\), drak lieta nad políčkom \(b\).

Hrdina vie bežať v ôsmich rôznych smeroch – ľubovoľnou kombináciou behu (vľavo,vpravo) a (hore,dole). Hrdina chce bežať vertikálnym smerom (vľavo,vpravo), ak sa nenachádza v rovnakom stĺpci drak. Podobne chce bežať horizontálnym smerom (hore,dole) ak sa nenachádza v rovnakom riadku drak.

Hrdina chce bežať smerom preč od draka. Vypíšte, ktorým smerom má bežať.

V prvej sade platí \(a,b \leq 10^5\).

 Príklady

Input:

4 7

Output:

vpravo hore

Input:

14 3

Output:

hore

(C) MišoF, Zemčo. 2007 - 2013