colorscheme:
yellow
violet
bw
Prihlásenie:
Login: Heslo:

Problem statement: zenit16ckl

Lenivý Romanko

Počet bodov: 10, časový limit: 500ms

Romanko je super lenivý žiak. A to tak veľmi, že sa mu nechce na matematike opisovať čísla z tabule. Naprogramoval si teda neurónovú sieť na rozpoznávanie číslic z obrázku a robota, ktorý mu do zošita napíše číslo rozpoznané neurónovou sieťou.

Keď sa však posadil do lavice a odfotil tabuľu, zistil, že zabudol prepojiť výstup neurónky na vstup písacieho robota. Keďže ho však v tom momente premohla lenivosť, potrebuje, aby to niekto urobil zaňho.

Úloha

Neurónová sieť vypíše rozpoznané číslo na vstup vášho programu. Písací robot napíše číslo, ktoré dá na výstup váš program. Uistite sa, že Romankovo dielo bude správne opisovať čísla z tabule.

Vstup a výstup

Na prvom riadku vstupu dostanete jedno číslo \(n \leq 100\): číslo na tabuli rozpoznané neurónkou.

Na jediný riadok výstupu vypíšte číslo, ktoré má písací robot napísať Romankovi do zošita.

 Príklad

Input:

47

Output:

47

(C) MišoF, Zemčo. 2007 - 2013